fbpx

Strip Till sa udomácňuje aj na Agrofarme ELNOR

Obrábanie pôdy v pásoch tzv. Strip Till postupne získava svoje miesto aj na Slovenských poliach. Jedným z nových užívateľov tejto technológie je pán Gábor Izsák, hospodáriaci v okolí obce Bátorove Kosihy. Aké sú jeho prvotné skúsenosti so strojom BEDNAR STRIP MASTER EN?

Rodinný podnik obhospodaruje 520 hektárov orných pôd na ktorých pestujú jačmeň ozimný a jarný, kukuricu na zrno, repku, cirok a v tomto roku pribudne do osevného postupu aj sója. Dlhé roky pôdu obhospodarovali za pomoci konvenčnej technológie. Od orby síce upustili už pred siedmimi rokmi, celoplošné obrábanie pôd realizujú radličkovými kypričmi, na hĺbkové kyprenie využívajú podrývak BEDNAR TERRALAND.

„Už dlhšiu dobu som sledoval technológie a trendy, ktoré sa vo svete v rámci obrábania pôd rozširujú. Jedným z nich je pásové obrábanie tzv. Stripp Till, ktoré úspešne používajú poľnohospodári nielen v USA. Predstava obrábania pôdy len v pásoch bez potreby celoplošnej kultivácie ma oslovila. Jednak z hľadiska šetrenia nákladov, ale aj z hľadiska úspory pôdnej vlahy, čo sa v našich končinách ukazuje ako kľúčový aspekt pre dosahovanie uspokojivých úrod.“ konštatuje pán Izsák. V roku 2020 sa tak rozhodol zakúpiť svoj prvý Strip-Till stroj. Voľba padla na firmu BEDNAR a ich pásový kultivátor STRIP MASTER EN, ktorý zabezpečila spoločnosť Agroservis, s.r.o. z Komárna. Stroj zaujal robustnými pracovnými jednotkami, dobre kopírujúcimi terén. Možnosť pod pätovej aplikácie tekutých alebo granulovaných hnojív do dvoch vrstiev pôdneho profilu a veľkou variabilitou obrábania pásov vzdialenosti od 50 do 75 cm.

Rôzne varianty a presnosť vďaka signálu SF 3

STRIP MASTER EN začal svoje pôsobenie na podniku na jeseň roku 2020 prípravou pôdy pod repku. Kyprič je agregovaný za traktorom John Deere 8320 R. Pre lepšie posúdenie tejto technológie boli na podniku založené poloprevádzkové pokusy s rôznou technológiou prípravy pôdy a sejby repky. Prvých 12 hektárov strniska po obilnine bolo pásovo spracovaných na šírku pásov 75 cm. Ďalších 12 hektárov bolo pred samotným pásovým obrábaním plytko podmietnutých tanierovým náradím. Spolu s vytvorením pásov bolo do hĺbky 25 cm aplikované hnojivo NPK 10-26-26. Na zvyšnej ploche bola pre porovnanie repka založená konvenčnou technológiou s celoplošným obrábaním  a sejbou na medziriadkovú vzdialenosť 25 cm. Samotná sejba repky bola realizovaná sejacím strojom Bendar OMEGA FL. Presnosť navedenia sejačky do pripravených pásov zabezpečila GPS navigácia od spoločnosti John Deere so signálom SF 3, ktorý zabezpečuje presnosť navedenia stroja na +-3 cm, čo sa pre danú aplikáciu ukázalo ako dostatočné. Do jedného pásu boli navedené dve výsevné sekcie, takže v jednom páse sú vysiate dva riadky repky vo vzdialenosti 12,5 cm, vzdialenosť medzi jednotlivými dvoj riadkami tak predstavuje cca 50 cm, čo poskytuje priestor na mechanickú kultiváciu, alebo výsev tzv. pomocných plodín. Veľkou otázkou bolo správne nastavenie výsevku, nakoniec bol zvolený kompromis v sejbe 35 semien na m2.

Aké sú prvé zistenia?

Počas našej návštevy koncom marca bolo pekne vidieť ako sa repke v jednotlivých variantoch darí.

„So stavom porastov repky, založených do predpripravených pásov som spokojný. Aj napriek septembrovému výsevu a suchej jeseni sú kompletné a v dobrej kondícií. Aj u nás sa však potvrdila hypotéza, že pri repke je vhodné pred pásovou kultiváciou povrch poľa celoplošne plytko podmietnuť. Tam, kde sme to neurobili a kyprili rovno pásy, je porast slabší.“

Pri detailnejšom pohľade na koreňovú sústavu repiek v jednotlivých variantoch je pekne vidieť, že pásové obrábanie s uložením hnojiva do „depa“ v hĺbke 25 cm stimuluje tvorbu hlbokého kolovitého koreňa. Najrovnomernejší porast vykazoval variant s pásovým kyprením po plytkej podmietke. Do budúcej sezóny chce pán Izsák vybaviť stroj STRIP MASTER EN aplikátorom a tak kypriť a siať repku v rámci jedného prejazdu. Na posúdenie je aj výber vhodného hybridu, ktorý by mal vykazovať mohutné vetvenie a rýchle vyplňovanie medzi radia.

Strip Till technológiu ide uplatňovať aj pri ostatných plodinách. Keďže pod kukurici sa pásy nepodarilo nachystať na jeseň, budú túto operáciu realizovať až na jar, tesne pred sejbou. Do pásov založia v tomto roku tiež slnečnicu a sóju. „Ostatné roky nás utvrdili v tom, že celoplošne presúšať pôdu si už nemôžeme dovoliť. Strip-Till technológia nám to umožňuje pričom tiež šetrí náklady a čas. Verím tiež, že vďaka nej presnej v aplikácií hnojív zvýšime aj dosahované úrody.“

Pridaj komentárĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this