Stredisko Turnianská Nová Ves

Adresa:

AGROSERVIS spol. s r.o.

prevádzka Turnianská Nová Ves

Turnianska Nová Ves 140

044 02 Turňa nad Bodvou

Otváracia doba:

Po-Pi:

07:00-16:00


Rozdelenie služieb

Mapa

Rozdelenie služieb Rozdelenie služieb

DátumServisSklad a náhradné diely
01/05/2024
Dionýz Göbl0903750378
Bartók Norbert0904 802 944
04/05/2024
Dionýz Göbl0903750378
Bartók Norbert0904 802 944
05/05/2024
Varga Roman0910 923 198
Bartók Norbert0904 802 944
08/05/2024
Dionýz Göbl0903750378
Šempergerová Gabriela0911 126 276
11/05/2024
Moškovič Erik0910 902 447
Šempergerová Gabriela0911 126 276
12/05/2024
Moškovič Erik0910 902 447
Šempergerová Gabriela0911 126 276
18/05/2024
Ferenčák Rudolf0911 694 551
Kočiš Róbert0911 691 925
19/05/2024
Ferenčák Rudolf0911 694 551
Kočiš Róbert0911 691 925
25/05/2024
Dionýz Göbl0903750378
Szabó Gabriel, Ing.0918 530 033
26/05/2024
Dionýz Göbl0903750378
Szabó Gabriel, Ing.0918 530 033
01/06/2024
Varga Roman0910 923 198
Bartók Norbert0904 802 944
02/06/2024
Varga Roman0910 923 198
Bartók Norbert0904 802 944
08/06/2024
Moškovič Erik0910 902 447
Šempergerová Gabriela0911 126 276
09/06/2024
Moškovič Erik0910 902 447
Šempergerová Gabriela0911 126 276
15/06/2024
Ferenčák Rudolf0911 694 551
Kočiš Róbert0911 691 925
16/06/2024
Ferenčák Rudolf0911 694 551
Kočiš Róbert0911 691 925
22/06/2024
Dionýz Göbl0903750378
Szabó Gabriel, Ing.0918 530 033
23/06/2024
Dionýz Göbl0903750378
Szabó Gabriel, Ing.0918 530 033
29/06/2024
Varga Roman0910 923 198
Bartók Norbert0904 802 944
30/06/2024
Varga Roman0910 923 198
Bartók Norbert0904 802 944
05/07/2024
Moškovič Erik0910 902 447
Šempergerová Gabriela0911 126 276
06/07/2024
Moškovič Erik0910 902 447
Šempergerová Gabriela0911 126 276
07/07/2024
Ferenčák Rudolf0911 694 551
Šempergerová Gabriela0911 126 276
13/07/2024
Ferenčák Rudolf0911 694 551
Kočiš Róbert0911 691 925
14/07/2024
Dionýz Göbl0903750378
Kočiš Róbert0911 691 925
20/07/2024
Dionýz Göbl0903750378
Szabó Gabriel, Ing.0918 530 033
21/07/2024
Varga Roman0910 923 198
Szabó Gabriel, Ing.0918 530 033
27/07/2024
Varga Roman0910 923 198
Bartók Norbert0904 802 944
28/07/2024
Moškovič Erik0910 902 447
Bartók Norbert0904 802 944