Náš ServisNaši servisní technici disponujú najnovším zariadením a technickým vybavením na poskytovanie celého rozsahu predpísanej údržby a opráv na udržanie platnosti vašich záruk.

Je dôležité uvedomiť si, že autorizovaný predajca značky JOHN DEERE konkuruje na trhu opráv kvalitou opráv aj cenou . Máme všetkých  mechanikov vyškolených v školiacich strediskách JOHN DEERE, ktorí disponujú najnovšími poznatkami o servisovaní poľnohospodárskej a komunálnej techniky. Ako jediný sme autorizovaný na vykonávanie záručných opráv. Zverte údržbu a opravy do správnych rúk a výsledkom je maximálne využitie vášho stroja s kompletným prehľadom potrieb a stavu vášho stroja.

John Deere PowerGard plán údržby

Hlavnou úlohou k dosiahnutiu rastu výkonnosti poľnohospodárskej techniky je zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť strojov. Táto úloha je rozhodujúca z hľadiska zabezpečovania výrobných úloh a výrazne sa podieľa aj na hospodárskych výsledkoch poľnohospodárov.

Viac informácií

Predsezónna inšpekcia Expert Check

Toto nie je váš obvyklý program údržby. Toto je nástroj, ktorý vaše stroje pripraví na sezónu. Využívanie lepších informácií. Využívanie najlepších znalostí.

Viac informácií

Predsezónna príprava strojov

Predsezónna kontrola stroja – Expert Check (traktory 123 bodov, rezačky 130 bodov, postrekovače 99 bodov, kombajny 208 bodov ). Nechajte si stroj skontrolovať našimi špecializovanými mechanikmi.

Viac informácií

Školenie obslúh

Školenie, na ktoré sa zákazník môže prihlásiť, zahŕňa preopakovanie základných bodov pri obsluhe a údržbe stroja.

Viac informácií

Servis a diagnostika

Service Advisor je špeciálny diagnostický softvér vyvinutý výrobcom JOHN DEERE na profesionálnu diagnostiku

Viac informácií

Popis činnosti servisu

Naša spoločnosť vykonáva záručný aj pozáručný servis všetkých nami dodávaných strojov.Je veľmi dôležité, aby sa údržba stroja vykonávala počas celej doby jeho životnosti, v intervaloch uvedených v návode na obsluhu.

Viac informácií

V roku 2018 sme zvýšili celkovú kapacitu servisnej plochy z 3 970 m2 na 5 700 m2. Bolo otvorené nové predajno-servisné stredisko v Tovarníkoch. Zvýšená kapacita plochy servisu je zárukou, že vaše stroje môžu byť včas opravené v príslušných servisných strediskách a pripravené na sezónne práce v požadovanom termíne.

Desať prikázaní obsluhy strojov

  • Kontrola hladiny kvapalín pred spustením stroja
  • Premazanie všetkých potrebných miest – nezanedbať dennú údržbu
  • Studený motor nechať bežať na nízkych otáčkach
  • Pred zastavením zohriateho motora nechať motor vychladnúť pri nízkych otáčkach
  • Predsezónna príprava stroja odborným servisom
  • Posezónna kontrola stroja – EXPERT CHECK
  • Dodržanie údržbových intervalov – používaj kvapaliny odporučené výrobcom
  • Vždy natankovať čisté a kvalitné palivo
  • Udržiavaj čistotu stroja
  • Pri akýchkoľvek problémoch kontaktuj odborný servis