Medzi produkty, ktoré sa nepriamo podieľajú na predaji strojov patria náhradné diely. Systém a spôsob zásobovania predstavuje veľmi dôležitý faktor, pretože rozhodujúcou mierou ovplyvňuje priebeh servisného zásahu. Z tohto dôvodu zásobovanie náhradnými dielmi tvorilo v marketingovej stratégii spoločnosti Agroservis vždy významnú úlohu, založenú na využívaní najnovších poznatkov v tomto obore. Pre obstarávanie náhradných súčiastok sa už po niekoľko rokov využíva nepretržité internetové on-line prepojenie. Výsledkom je hlavne skvalitnenie procesu v podobe vyššej presnosti pri objednávaní súčiastok, v ľahšej dostupnosti k databáze náhradných dielov a v celkovom zrýchlení uvedených služieb. Centrálny sklad náhradných dielov na všetky stroje, ktoré spoločnosť predáva, sa nachádza v Komárne. Zabezpečovanie náhradných dielov k zákazníkovi, sa potom realizuje prostredníctvom siete servisných stredísk, ktorá v súčasnosti pokrýva územie celého Slovenska. 

To umožnilo podstatne skvalitniť a najmä zrýchliť uvedené služby, výsledkom čoho je neodmysliteľná spokojnosť zákazníka. Zaujímavosťou z tohto pohľadu je, že každé servisné stredisko má vďaka internetu prístup do databázy skladového hospodárstva spoločnosti Agroservis, ktorá obsahuje približne 12 000 položiek a je dvakrát denne automaticky aktualizovaná.
Všetky servisné strediská v prípade potreby tak majú možnosť rýchlo zistiť, či sa ich potrebná súčiastka nachádza na sklade, čo je veľmi dôležité pre organizovanie následnej činnosti.
Spoločnosť Agroservis na základe stáleho monitorovania zabezpečuje dodávky náhradných dielov, čo umožňuje včas a v potrebnom množstve zabezpečiť potrebné zásoby. Na základe doterajších skúseností môžeme povedať, že uvedený systém priniesol očakávania, pretože podstatná časť opráv sa zrealizuje pred sezónou, čo jednoznačne prispieva ešte viac k spokojnosti zákazníka. Okrem náhradných dielov na predávané typy strojov firma ponúka tiež bežný spotrebný materiál, ako klinové remene, kardanové hriadele, filtre, oleje a mazivá.
Spoločnosť Agroservis, na základe postupného zdokonaľovania a budovania skladového systému, dodáva len originálne náhradne diely, na ktoré poskytuje 90-dňovú záruku. Podmienkou záruky je odborná montáž dielu do stroja.

  

 

Otváracie hodiny v sklade ND
 

Po - Pia: 7:00 - 16:00 hod

So - Ne: služby

 

--------------------------------------------------

 

tel.: 035 3213 011

mobil: 00421 902 895326
e-mail: sklad@agroservis.sk