Dve úspešné sezóny sejacieho stroja OMEGA

Spoločnosť BÖVIBA, spol, s. r. o. môžeme pokojne označiť ako farmu rodinného typu. V poľnohospodárstve podnikajú od roku 1996 a aktuálne obhospodarujú v okrese Rimavská Sobota 580 ha poľnohospodárskej pôdy. Čiastočne sa venujú aj chovu hovädzieho mäsového dobytka. Úrodné pôdy južnej časti rimavskosobotského okresu umožňujú na jednej strane dosahovať vyššie úrody, na druhej strane je ich obrábanie o to náročnejšie.

Dve úspešné sezóny sejacieho stroja OMEGA

 

„Značku BEDNAR vnímame ako výrobcu kvalitnej a modernej poľnohospodárskej techniky, čo sa nám aj potvrdilo,“ hovorí Ladislav Böd, konateľ spoločnosti BÖVIBA, spol. s r.o. a pokračuje: „Sejačku BEDNAR OMEGA OO 4000L využívame už dve sezóny, a s jej prácou sme viac než spokojní. Porasty založené so sejačkou BEDNAR OMEGA OO 4000L vždy rovnomerne vzchádzajú a následne sa aj rýchlejšie zapájajú. To nám umožňuje v spolupráci s presným nastavením výsevu použiť iba toľko osiva čo reálne potrebujeme. Výsledkom je využitý potenciál osiva a vyššie úrody pri nižších vstupných nákladoch. Jednoduchá je taktiež práca so sejačkou, vrátane jej nastavenia.“

Výbava sejacieho stroja OMEGA OO 4000L

Sejačky BEDNAR OMEGA sú charakteristické nielen už spomenutými kvalitatívnymi vlastnosťami výsevu, ale taktiež možnosťou šetrenia prejazdov, spájaním pracovných operácií. „Súčasťou sejačky BEDNAR OMEGA OO 4000L, ktorú sme zadovážili je nielen tanierová pôdospracujúca sekcia, ale taktiež coulterová sekcia do vlhkých podmienok. Tieto možnosti pracovných orgánov výrazne rozširujú možnosti využitia sejačky a šetria nielen čas, ale v konečnom dôsledku aj finančné prostriedky,“ dodáva L. BödĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať