Rezačka John Deere 8300 splnila všetky očakávania

Vážení čitatelia,

tak ako pri obilných kombajnoch, aj v tomto článku sa chcem s vami podeliť o skúsenosti, ktoré som nadobudol počas zberu kukurice na siláž v roku 2019 s rezačkou John Deere 8300. Podobne ako v prvom prípade aj tu sme sa zamerali na praktické ukážky, kde sme priamo v praxi chceli zákazníkom ukázať, že spoločnosť John Deere má okrem iných kvalitných strojov vo svojom portfóliu aj výborné silážne rezačky.

Vývoj novej rezačky začal v roku 2013, ktorá po troch rokoch vývoja a skúšok nabehla v roku 2016 na sériovú výrobu. Na úvod treba povedať, že koncept série 8000 vychádzal z požiadaviek zákazníkov, ktorí konštruktérom jasne stanovili, čo všetko má nový typový rad spĺňať. Boli to hlavne prvotriedne vlastnosti vo výkonovej účinnosti, perfektná kvalita rezania, vysoká spoľahlivosť, výborná trakcia, komfort a nízke prevádzkové náklady. To, s čím boli zákazníci pri predchádzajúcej generácii rezačiek John Deere spokojní, to konštruktéri ponechali a všetko ostatné zmenili v prospech ich požiadaviek.

Základná koncepcia rezačky zostala nezmenená, čo značí, že motory zostali umiestnené pozdĺžne, čím je zabezpečené výborne prúdenie vzduchu okolo motora, ako aj samotné chladenie. Zároveň sa tým zachovala dobrá viditeľnosť z kabíny okolo stroja a perfektný prístup pre obsluhu a servis.

Najväčšou zmenou prešlo samotné „srdce rezačky“, t.j. systém vkladania, rezania, drvenia zrna a doprava porezanej hmoty do prívesu. Nový systém vkladania a optimalizovaná dráha pohybu hmoty ProStream od rezacieho bubna až po plniacu koncovku, šetria značné množstvo výkonu. Pozvoľna klenutý oblúk kanálu minimalizuje odpor a umožňuje tak rovnomerný tok hmoty. Naviac kanál je skonštruovaný z veľmi odolných komponentov schopných prenášať výkonnosť o kapacite až 400 ton za hodinu.

Vkladacie valce sú poháňané hydraulicky a disponujú navýšenou výškou zdvihu a inovovaným systémom tlmenia, čo zaisťuje vyššiu priechodnosť a nižšiu spotrebu paliva. Rezačky v základnej špecifikácii sú vybavené detektormi cudzích predmetov (kov, kamene a pod.), ktoré veľmi rýchlo v prípade potreby dokážu zastaviť vkladanie hmoty.

 

Rezací bubon Dura-Drum môže mať 40, 48, 56 alebo 64 nožov. Dĺžka rezanky závisí od počtu nožov a otáčok rezacieho bubna, a pohybuje sa pri základnom nastavení v rozmedzí 3 – 26 mm. Nastavuje sa automaticky alebo manuálne priamo z kabíny stroja v krokoch 1 mm. Nože sú potiahnuté wolfrámkarbidovou vrstvou, ktorá vykazuje vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Tým sa znižuje potreba častého brúsenia a predlžuje životnosť nožov. Brúsenie nožov zabezpečuje úplne nový, veľmi citlivý brúsiaci systém, do ktorého spadá doleštenie ostria nožov po brúsení, ako aj automatické nastavovanie protiostria.

Čo sa týka zrnového procesora, k dispozícií sú dva typy Premium a XStream, pričom výber úzko súvisí s výkonnosťou rezačky. Obidva procesory sú valcového typu, rozdiel je v priemere valcov, počte zubov a otáčkach horného a dolného valca. Takáto konštrukcia zrnového procesora intenzívne narúša zrno, čím zaručuje lepšie uvoľňovanie škrobu a ľahší prístup k živinám. Zrnový procesor je natrvalo zabudovaný do rezačky, pričom nová konštrukcia umožňuje v prípade potreby veľmi rýchle zaradenie, alebo vyradenie z činnosti. V prípade poruchy ho môžete veľmi ľahko demontovať zo stroja pomocou integrovaného zariadenia.

Tajomstvo kvalitnej siláže pri rezačkách John Deere pomáha zabezpečovať prístrojové zariadenie HarvestLab 3000, ktoré dokáže v reálnom čase vyhodnocovať zloženie zberanej hmoty frekvenciou 4 000 meraní za sekundu. HarvestLab 3000 meria v reálnom čase vlhkosť, sušinu, bielkoviny, škrob, vlákninu, neutrálne a kyselinové zložky, cukor a v závislosti na ich zložení automaticky nastavuje dĺžku rezanky. Okrem toho HarvestLab je možné použiť aj pri analýze hotovej siláže a pri hnojení, kde sa vyhodnocujú živiny obsiahnuté v tekutých organických hnojivách.

Pre lepší proces kvasenia sú rezačky vybavené aj zariadením na dávkovanie aditív. Dávkovacie dýzy sa nachádzajú v plniacej koncovke a zabezpečujú fixný alebo variabilný prísun konzervantov do zberanej hmoty.

Veľmi dobrým pomocníkom pri zbere plodín je automatické polohovanie plniacej koncovky Active Fill Control. Uvedený systém pomocou kamier zabezpečuje automatické a rovnomerné plnenie korby, čo do značnej miery eliminuje stres obsluhy a straty spojené s plnením. Okrem toho môžu byť stroje vybavené aj automatickým riadením AutoTrac a systémom RowSense na sledovanie radov zberanej plodiny – kukurice.

Tak ako u väčšiny strojov John Deere aj rezačky sú prepojené telematikou JDLink, ktorá je nenahraditeľným pomocníkom pri monitorovaní, optimalizovaní a využívaní stroja.

Rezačky John Deere pre pojazd používajú hydrostatickú alebo automatickú prevodovku ProDrive. Väčšinou sú v prevedení 4×4, čo zabezpečuje výbornú trakciu najmä v ťažkých podmienkach zberu.

Čo sa týka zberu nariadkovaných plodín, k dispozícií sú 3,0 – 4,0 a 4,5 m zberače PickUp. Pre zber kukurice sú v ponuke žacie adaptéry 300 a 400 od známeho výrobcu Kemper s pracovným záberom 4,5 – 6,0 – 7,5 – 9,0 m.

Toľko v krátkosti o rezačke John Deere 8000 a teraz poďme na praktické skúsenosti, ktoré sme dosiahli na ukážkach v roku 2019.

Technické parametre a špecifikácia uvedeného stroja:

 • Samohybná rezačka John Deere 8300
 • Výkon motora – 490 hp
 • Šírka vkladacieho otvoru – 660 mm
 • Priemer rezacieho bubna – 670 mm
 • Počet nožov – 48
 • Dĺžka rezanky 6 – 22 mm
 • Otáčky rezacieho bubna – 1100 ot./min.
 • Snímač hmotnostného toku – FlowMass
 • Kernel Processor – Premium
 • Dávkovač silážnej prísady – nádrž 300 l
 • Prevodovka – 3 st. hydrostat PBST
 • Hydromechanický pohon zadnej nápravy 4WD
 • AutoLube systém – automatické mazanie
 • JDLink prepojenie
 • Adaptér na zber kukurice – Kemper 460 (6,0 m)

 

Rhdr
Rhdr

rhdr

rhdr

Smacap_Bright
Smacap_Bright

smacap_Bright

smacap_Bright

Rhdr
Rhdr

rhdr

rhdr

Smacap_Bright
Smacap_Bright

smacap_Bright

smacap_Bright

Smacap_Bright
Smacap_Bright

smacap_Bright

smacap_Bright

Rhdr
Rhdr

rhdr

rhdr

Rhdr
Rhdr

rhdr

rhdr

Rhdr
Rhdr

rhdr

rhdr

Naše ukážky sme začali 21.8.2019 v okrese Nové Zámky a skončili 17.9.2019 v okrese Topoľčany. Celkovo sme navštívili 6 podnikov a najazdili okolo 700 km. Čo sa týka zberu, zberali sme kukuricu na siláž, ale aj cirok. Podmienky zberu boli rôzne. Celkovo bolo pozbieraných 104 ha s priemernou úrodou 34 t/ha. Obsah sušiny bol v priemere 31 %.

 

Pri ukážkach sme sa zamerali na kvalitu zberu, výkonnostné parametre a spotrebu paliva.

Pri odchode na pole bola vždy rezačka dotankovaná do plna, čo sa po skončení práce znovu zopakovalo. Na základe týchto údajov, množstva pozberanej úrody, ale aj záznamov z telematiky JDLink, sme tak urobili kompletné vyhodnotenie práce.

Prvá vec, ktorá zaujímala vedúcich pracovníkov na danom podniku, bola kvalita rezanky a úroveň podrvenia kukuričných zŕn. Dĺžka rezanky bola nastavovaná individuálne, podľa obsahu sušiny, pričom sme rešpektovali požiadavky zákazníkov. V priemere sa pohybovala okolo 18 mm, minimálna hodnota bola 14 a maximálna 20 mm. Z hľadiska práce zrnového procesora treba povedať, že všetci boli milo prekvapení, preto že pracoval veľmi excelentne. Inak povedané v kontrolovaných vzorkách bolo z 10 zŕn 8 až 9 vždy načatých. Pracovná rýchlosť rezačky s adaptérom Kemper 460 (pracovný záber – 6,0 m) bola v priemere 6,2 km/h, čo je z pohľadu zberanej úrody a výkonu motora rezačky veľmi dobrá hodnota.

 

Ďalší ukazovateľ, ktorý nás zaujímal bola výkonnosť. Vďaka informačným technológiám sme mohli podrobne analyzovať prácu nášho stroja, z ktorej vyplynulo, že výkonnosť rezačky bola v priemere 104 t/h, pričom maximálna hodnota výkonnosti sa pohybovala na hranici 120 t/h. Pri tejto výkonnosti treba podotknúť, že aj keď bol odvoz v priemere do 5 km, na niektorých podnikoch sa stalo, že mali problém so spracovaním hmoty na silážnej jame, čo sa prejavilo tým, že rezačka čakala na odvoz. Potvrdili nám to aj údaje z JDLinku, kde faktor využitia pracovného času bol v priemere na úrovni okolo 60 %.

Čo sa týka nákladových položiek, rozhodujúca bola pre nás spotreba paliva. Tú sme vyhodnocovali prostredníctvom JDLinku a porovnávali so skutočne natankovaným množstvom paliva. Výsledok bol viac ako priaznivý, preto že v priemere dosiahol hodnotu 0,7 l/t pozberanej hmoty. Priemerný faktor zaťaženia motora pri zbere bol na úrovni 83 %.

Ak by sme mali na záver zhodnotiť naše výsledky, tak sa dopracujeme k nasledovnému, že rezačka John Deere 8300 s výkonom motora 490 koní, úplne postačuje zákazníkom, ktorí denne spracovávajú do 700 ton hmoty. V prípade záujmu o vyššiu výkonnosť, sú k dispozícií ďalšie modely, ktoré vedia takúto požiadavku bez problémov splniť.

Okrem toho treba ešte povedať, že všetci čo si mali možnosť tento stroj vyskúšať, nechceli veriť, že výkon motora rezačky je len 490 koní. A po ďalšie, boli milo prekvapení, aký je bezproblémový prístup k jednotlivým častiam rezačky, a aká je jednoduchá prestavba rezačky na kukuricu.

Rezačka John Deere 8300 v plnej miere splnila všetky naše predstavy a očakávania, ale čo je podstatnejšie, verím že presvedčila aj tých, ktorí jej až tak nedôverovali.

Autor: Ing. Mihaľ Peter, CSc. E-mail: mihal@agroservis.sk Tel.: 0903 703 926
 

10_12_1_r2b009701_N_LSC
10_12_1_r2b009701_N_LSC

04_14_2_r2z018787_N_LSC
04_14_2_r2z018787_N_LSC

R2c004517_LSC
R2c004517_LSC

Screenshot
Screenshot

Screenshot

Screenshot

R4f017000_rrd
R4f017000_rrd

Detail
Detail

R4f017001_rrd_01
R4f017001_rrd_01

R2c013863_c1_LSC
R2c013863_c1_LSCĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať