FarmSight Pripojená podporaZačnite každý pracovný deň s dobrým pocitom, že vy a vaše
stroje sú v starostlivosti skúseného odborníka na diaľku.

Ako zástupca spoločnosti John Deere máme k dispozícii niekoľko jedinečných špičkových nástrojov so vzdialeným prístupom, ktoré pomôžu optimalizovať výkonnosť zariadenia a maximalizovať prevádzku.
Populácia pripojených strojov narastá každý rok, aby ste mohli využívať nástroje pripojenej podpory.

Ak chcete začať, požiadajte svojho predajcu, aby vám vybral vhodný servisný balík FarmSight, ktorý bude
prispôsobený vašim potrebám, a stačí poskytnúť svoj súhlas.

E XPERT ALERTS – upozornenia

Upozornenia Expert Alerts, ktoré sú jedinečným systémovým pokrokom, sú založené na softvérových algoritmoch, ktoré dokážu predvídať prichádzajúce problémy skôr, ako budú mať negatívny dopad alebo spôsobia vedľajšie škody. Informácie o poruche a postupoch diagnostiky sa generujú automaticky, vďaka čomu servisný technici môžu reagovať rýchlejšie a prestoje môžu byť výrazne skrátené.

R emote Display Access – vzdialený prístup

Vzdialený prístup Remote Display Access (RDA) umožňuje odborníkovi predajcu prepojiť sa s displejom v kabíne a pomôcť s nastavením, optimalizáciou výkonu alebo odstraňovaním porúch vášho zariadenia a dokonca aj s nástrojmi s protokolom AEF ISOBUS. Nie je potrebné čakať na stretnutie v teréne, namiesto toho máte k dispozícii okamžitú pomoc bez toho, aby ste museli znášať ďalšie cestovné náklady.

S ervice Advisor Remote – systém vzdialenej diagnostiky

Systém Service Advisor Remote umožňuje vášmu predajcovi vzdialene overiť a nainštalovať najnovšie aktualizácie softvéru, na požiadanie čítať diagnostické chybové kódy alebo vykonávať rôzne záznamy na počiatočnú diagnostiku chýb, a to omnoho rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie ako v prípade návštev v teréne.

Monitorovanie prevádzkového s tavu stroja

Naša prístrojová doska zobrazuje vášmu špecialistovi potenciálne chybové kódy v reálnom čase. To mu umožňuje reagovať a podporiť vás pri akomkoľvek riešení problémov rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.