Predajom stroja všetko iba začína

Poľnohospodárska technika prešla za posledné roky výraznými zmenami, najmä vďaka technologickému pokroku, ktorý ovplyvňuje všetko v našom okolí. Ak nazrieme do minulosti, stroje z pred dvadsiatich rokov obsahovali minimum z technologických vymožeností, ktoré v ich útrobách nájdeme dnes. Dnešné traktory sú plné elektroniky, napomáhajúcej vo zvyšovaní ich produktivity a výkonu, ale aj súčastí, ktoré sú inštalované v súvislosti s plnením emisných noriem. Komplikovanejšie stroje si vyžadujú aj zmeny v prístupe servisu.

Na tejto stránke si povieme viac o službách a servise, ktorý ponúka jeden z najvýznamnejších predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku. Servis a služby budúcnosti – i takto nazývajú svoje riešenia zástupcovia spoločnosti Agroservis, ktoré ponúkajú v spolupráci s výrobcom John Deere. Časy pomerne jednoduchého servisu strojov zdá sa pominuli. Boli to časy, kedy sa jednoducho vymenil olej a traktor mohol pokračovať ďalej vo svojej práci. Dnes je však potrebné vykonať niekoľko desiatok servisných úkonov, ktoré musí následne servisný technik aj skontrolovať – ani z ďaleka sa tak nejedná o jednoduchý úkon.

Najbolestivejšou pre poľnohospodársky podnik je práve absencia promptného servisu. Ak počas žatvy, prípadne aplikácie pesticídov ostane stroj stáť na podniku niekoľko dní a mechanizátor sa nevie dostať k náhradným dielom, je to to najhoršie, čo sa môže prihodiť.

Spoločnosť Agroservis ostáva verná myšlienke, že prvý stroj predáva predajca, no druhý stroj už následne predáva servis. Prioritou spoločnosti je teda poskytovať zákazníkom práve tie služby, ktoré naši živitelia najviac potrebujú – servis, a to pre niekoľko tisíc jazdiacich strojov značky John Deere, ktoré brázdia slovenské polia. Aby mohol byť tento cieľ naplnený, je potrebné, aby disponovala firma kvalitným servisným zázemím. Či už sa jedná o motory vo veľkých a malých traktoroch, kombajny, samohybné rezačky, alebo postrekovače, na všetko má spoločnosť Agroservis vlastných špecialistov v rámci svojho servisného zázemia. Každý servisný technik spoločnosti má nadštandardné vedomosti o konštrukcii strojov, no napriek tomu nemusí byť odborníkom na všetko. Pokiaľ dôjde k situácii, že si nevie pomôcť, vždy sa môže obrátiť na vyčleneného špecialistu. Ešte dôležitejšou je ale podpora od samotného výrobcu John Deere, ktorú nemá žiadna iná firma na našom území.

 

Popredajná starostlivosť

Ako sme už spomínali, predajom stroja celý proces v spoločnosti Agroservis iba začína. Po odovzdaní stroja nasleduje dôkladné zaškolenie pracovníkmi spoločnosti, ktorí následne stroj spustia do prevádzky. Samozrejmosťou je aj každoročné preškoľovanie pracovníkov. K servisným činnostiam je potrebné priradiť i sklady náhradných dielov a servisné strediská, ktorých je na našom území jedenásť a zohrávajú dôležitú úlohu pri náročnejších zásahoch, ako aj objednávkach náhradných dielov. Pre dosiahnutie promptného vybavenia týchto objednávok musia mať zamestnanci spoločnosti prístup do internej databázy. Vidia tak, aké množstvo a aké typy súčiastok majú momentálne na sklade. Nie všetky diely je možné z kapacitných dôvodov skladovať priamo na našom území. Tu prichádzajú na rad nákladné autá. Centrálny sklad dielov v nemeckom Bruchsale zabezpečuje v spolupráci s Agroservisom vybavenie objednávok dielov na dennej báze, t.j. sedem dní v týždni (počas sezóny od marca do novembra), vďaka čomu sa dosahuje najkratšia možná dodacia lehota jednotlivých náhradných dielov.

Je pravdou, že poľnohospodárske stroje značky John Deere nie sú práve tými najlacnejšími na trhu – i keď ich cenová relácia je v množstve prípadov až prekvapivo prijateľná. Do ceny stroja je však v prípade kúpy stroja John Deere zahrnutá i popredajná starostlivosť, ktorú zákazníci ocenia.

Spolupráca na ceste John Deere – Agroservis je dôležitá i z hľadiska fungovania niektorých kľúčových technologických vymožeností, ktoré výrobca ponúka. Dobrými príkladmi sú telematický systém JDLink, ako aj monitoring chybových hlásení Expert Alerts, ktoré sú súčasťou servisných balíčkov FarmSight. O sledovanie chybových hlásení sa denne starajú pracovníci, ktorí ich následne odosielajú jednotlivým servisným technikom. Pracovníci získavajú vďaka systému dva druhy chybových hlásení, ktorými sú chybové kódy a takzvané Expert Alerty. Vďaka vyhodnocovaniu jednotlivých parametrov stroja môže v prípade prekročenia krajných hodnôt systém Expert Alerts vygenerovať hlásenie o možnosti, že nastane poruchový stav stroja. Ak systém vo Vašom traktore vyšle viacero chybových kódov, vznikne Expert Alert, ktorý už jasne definuje poruchu a určí diely, ktoré sú touto poruchou ovplyvnené. Okrem toho, že toto riešenie prináša so sebou nemalé výhody pre zákazníka, uľahčuje značne prácu i servisným technikom. K tomu, aby boli vo svojej práci maximálne efektívny pomáha Expert Alerts tak, že ich vopred o chybovom hlásení, z ktorého zistí, aké diely daná porucha ovplyvňuje, pripraví si tieto náhradné diely a s nimi vycestuje k samotnému zákazníkovi. Vďaka takémuto proaktívnemu servisu je ušetrený čas nielen servisného technika, ale v konečnom dôsledku i samotného poľnohospodára. Takto prepracovaným systémom nedisponuje podľa zástupcu spoločnosti Ing. Martina Kurčíka žiaden iný predajca na našom trhu.

PowerGard

Zákazníci spoločnosti majú už tretí rok k dispozícii nadstavbu klasického servisu. Je ňou systém kompletného balíka údržby s názvom PowerGard, ktorý je prispôsobený individuálne podľa požiadaviek toho ktorého stroja. Vopred definované servisné intervaly pomáhajú v zjednodušení plánovania prác a zároveň odbremeňujú koncového zákazníka od plánovania servisu. Pri strojoch vybavených telematikou sa pred naplnením servisného intervalu odošle spoločnosti notifikácia, na základe ktorej následne servisný technik kontaktuje zákazníka a dohodne si s ním termín údržby stroja. Spolupráca Agroservisu a spoločnosti John Deere je výhodnou ako pre zákazníka, tak i pre samotné spoločnosti. Agroservis je totiž jediným autorizovaným predajcom značky John Deere. Promptnosť servisu, dodávky náhradných dielov, ale napríklad i opravných programov je pri kúpe stroja od zástupcu výrobcu stávkou na istotu. Neautorizovaný predajca, ktorý nemá zmluvu s výrobcom nedokáže služby FarmSight zabezpečiť a rovnako neautorizovaný predajca strojov John Deere nemusí mať prístup k opravným programom výrobcu a teda pri zlyhaní stroja namiesto bezplatného servisného zásahu s určenými dielmi musí túto poruchu zaplatiť zákazník.

Kvalita strojov z portfólia spoločnosti Agroservis spolu s poskytovanými popredajnými službami a odbornosťou zaručuje nízke náklady na vlastníctvo strojov, čo konkurencii sťažuje pôsobenie na Slovenskom trhu.

 

Autor: Ladislav Závodský
Článok bol uverejnený v Rolníckých novinách č. 46/2019 na str. 23Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať