fbpx

John Deere PowerGard plán údržby

Menejprestojov
Menej prevádzkovýchnákladov
Kompletný plánúdržby

Hlavnou úlohou k dosiahnutiu rastu výkonnosti poľnohospodárskej techniky je zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť strojov. Táto úloha je rozhodujúca z hľadiska zabezpečovania výrobných úloh a výrazne sa podieľa aj na hospodárskych výsledkoch poľnohospodárov.

Modernizáciou poľnohospodárskej techniky stúpa aj náročnosť na funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť. Dôraz sa kladie hlavne na zabezpečenie preventívnej starostlivosti o poľnohospodársku techniku prostredníctvom optimalizovaného systému údržieb (dennej a technickej údržby), diagnostík a opráv. Denná údržba zahŕňa najmä čistenie, mazanie, kontrolu a uťahovanie spojov a pod. Jedná sa o pravidelnú starostlivosť, ktorá je prevenciou proti zvýšenému opotrebeniu a poruchám. Zaraďujeme sem však aj realizáciu drobných opráv.

Práce spadajúce pod bežnú údržbu najčastejšie vykonáva obsluha strojov. Vzhľadom na konštrukčnú zložitosť strojov, kvalifikačné schopnosti obsluhy a špecifičnosť používaného servisného náradia môžeme jednoznačné povedať, že kvalita technickej údržby alebo opráv vo vlastnej réžii nebola a nie je vždy na požadovanej úrovni. A práve z tohto dôvodu sme pristúpili k spusteniu nového produktu, aby sme čo v najväčšej miere eliminovali takto vznikajúce poruchy.

Popis plánu údržby PowerGard

Pre každý PowerGard plán údržby je stanovený presný zoznam úkonov, vrátane servisných hodín. Neoddeliteľnou súčasťou služby PowerGard je Kniha údržby, ktorá obsahuje Zákaznícku správu a Technický report

Výhody plánu údržby PowerGard

Medzi hlavné výhody servisnej starostlivosti PowerGard plán údržby patrí to, že zákazník sa v plnej miere môže venovať svojej manažérskej činnosti, pretože technická starostlivosť v podobe plánovaných údržieb o stroje prechádza takmer úplne na servisné stredisko.

Spoločnosť AGROSERVIS spol. s r.o. v rámci komplexnej starostlivosti o techniku FarmSight pripravila pre vás nový servisný produkt pod názvom PowerGard – plán údržby. Tento produkt je zameraný na pravidelné údržby strojov JOHN DEERE v záručnom a pozáručnom období. Plán pravidelnej údržby PowerGard je naplánovaný pre traktory na 3 000 alebo 4 500 Mth a pre obilné kombajny, samohybné rezačky a samohybné postrekovače na 1 500 alebo 2 000 Mth, čo je približne obdobie 4 rokov. Servisná starostlivosť PowerGard zahŕňa širokú škálu činností vrátane použitého materiálu spojených s údržbovými intervalmi. Pri službe PowerGard plán údržby má majiteľ stroja istotu, že budú vykonané všetky body údržby, ktoré zodpovedajú danému údržbovému intervalu predpísaného výrobcom.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this