Powergard Popis plánu údržby PowerGardPre každý PowerGard plán údržby je stanovený presný zoznam úkonov, vrátane servisných hodín. Neoddeliteľnou súčasťou služby PowerGard je Kniha údržby, ktorá obsahuje Zákaznícku správu a Technický report, kde sa nachádzajú presné zoznamy úkonov pre všetky dohodnuté údržby, ktoré treba pri danom servisnom intervale vykonať a tiež zoznam použitého materiálu pre danú údržbu. PowerGard plán údržby zahŕňa cestovnéprácu servisného technika a materiál (filtre, náplne a náhradné diely), ktoré sú výrobcom predpísané na výmenu v daných údržbových intervaloch.

Každý PowerGard plán údržby je určený pre konkrétny stroj a konkrétneho zákazníka a je vypracovaný na základe špecifikácie stroja, vzdialenosti od servisného strediska a množstva motohodín, na ktoré sa starostlivosť vzťahuje.