Servis Popis činnosti servisuNaša spoločnosť vykonáva záručný aj pozáručný servis všetkých nami dodávaných strojov.Je veľmi dôležité, aby sa údržba stroja vykonávala počas celej doby jeho životnosti, v intervaloch uvedených v návode na obsluhu. Presný obsah údržby je rôzny a závisí od konkrétneho modelu stroja, v závislosti na počte motohodín a prevádzkových podmienkach. Informácie o vykonaných údržbách, kontrolách a opravách na vašom stroji sú veľmi dôležité a môžu ovplyvniť vaše právo na uplatnenie záruky. Vždy sa presvedčte, či váš servis zaznamenal vykonanie údržby v servisnej knižke* stroja.

*servisná knižka – len v prípade dodania výrobcom stroja

 

Bol na môj stroj vydaný opravný program?

Ak vo výnimočnom prípade budeme z bezpečnostných dôvodov potrebovať vykonať opravný program vydaný výrobcom, odošleme registrovanému majiteľovi stroja informačný list, v ktorom bude oboznámený, čoho sa opravný program týka. Rovnako môžete kontaktovať váš autorizovaný servis JOHN DEERE, kde vám vysvetlia, ako sa bude pri vykonávaní opravného programu postupovať.

 

Používanie originálnych dielov

Počas vývoja poľnohospodárskej a komunálnej techniky JOHN DEERE prebieha intenzívne testovanie, aby sa zabezpečilo, že všetky diely a náplne plnia požadované normy bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane výkonových parametrov. Pri vykonávaní akýchkoľvek záručných opráv je váš autorizovaný servis značky JOHN DEERE povinný používať originálne diely a kvapaliny JOHN DEERE. Na každom stroji sa nachádza niekoľko dielov, pri ktorých je to zvlášť dôležité. Napríklad, pri výmene filtrov, tesnení, ložísk, klinových remeňov iste očakávate, že budú spĺňať predpísané parametre. Zabezpečí sa to len s originálnymi náhradnými dielmi JOHN DEERE.