FarmSight Poľnohospodárske manažérske riešeniaAutoTrac™ – automatické navádzanie
V John Deere sme sa stali priekopníkmi v oblasti navigácie strojov už pred viac ako 15 rokmi, a od tej doby prichádzame stále s novými nápadmi. Žiadny iný výrobca neponúka takú širokú škálu navádzacích produktov, ako John Deere. Od jednoduchej manuálnej navigácie až po plne automatizované systémy.

Cesta k zvyšovaniu výkonnosti strojov na poli
Automatické navádzanie a riadenie strojov AutoTrac, zabezpečuje plné využitie pracovného záberu počas celého dňa. To umožní znížiť náklady na vstupy, ako sú mzdy, hnojivá ale aj palivo, čím zvýšite svoju produktivitu a ziskovosť. A toto všetko bude fungovať na traktoroch, postrekovačoch, obilných kombajnoch aj rezačkách, čiže na strojoch, ktoré najviac ovplyvňujú výsledok Vašej práce.

Presnosť začínajúca pri štarte
AutoTrac zvyšuje vašu produktivitu a zároveň znižuje vstupné náklady na palivo, hnojivá a chemikálie a výrazne prispieva k pohodliu. Dokonca aj v náročných podmienkach, ako je nízka viditeľnosť (napr. v noci, prach, hmla) alebo zvlnený terén, je vaše pole vždy obrobené s bezchybnou presnosťou tak, aby boli zabezpečené ideálne odstupy plodín.

Akonáhle ste zažili výhody navádzacieho systému AutoTrac, už sa nikdy nebudete chcieť vrátiť späť!

AutoTrac™ – automatizácia otáčania

Urobte perfektným ukončenie každého riadku na úvratiach po celom poli AutoTrac – automatizácia otáčania automaticky navádza traktor cez optimálne línie a zabezpečuje presné otočky na konci každej z nich. Táto funkcia znižuje vstupné náklady a znižuje námahu operátora prostredníctvom možnosti nastavenia stroja na konci každého riadku.

Keď operátor strávi celý pracovný deň jazdením po poli a manuálnym otáčaním sa na úvrati spolu s vypínaním funkcií náradia v správnu chvíľu a ešte k tomu vyhýbaním sa prekážkam, čoskoro sa stáva unaveným. Práve táto únava spôsobuje nerovné nepresné úvrate. Automatizáciou otáčania tomuto predchádzate.

John Deere Section Control

Section Control zvyšuje presnosť umiestňovania poľnohospodárskych vstupov a redukuje únavu operátorov
pomocou automatického zapínania a vypínania sekcií náradia. Section Control je časť aktivácie pre displeje John Deere GS3 a GEN4, ktorá umožňuje riadenie až 255 sekcií.

AutoTrac™ Universal 300

Automatický systém riadenia pre zmiešané vozové parky
Naše automatizované riešenie riadenia schválené pre viacero značiek je možné namontovať na viac ako 600 rôznych strojov, od starších modelov John Deere až po alternatívne značky.

Systém ATU 300 je možné jednoducho preniesť zo stroja na stroj za menej ako 30 minút. Je nielen ľahké ho nainštalovať a používať, ale je tiež extrémne robustný a spoľahlivý a teraz dokonca schválený pre traktory bez kabíny. Systém ATU 300 umožňuje prevádzku od rýchlosti len 0,5 km/h, čo je menšia rýchlosť ako pri iných univerzálnych systémoch.

HarvestLab™ 3000

NIR Senzor
Technológia HarvestLab 3000 používa spektroskopiu NIR (near-infrared) vyvinutú a patentovanú spoločnosťou Carl Zeiss na analýzu rôznych zložiek v zbieraných plodinách, siláži alebo kale. Už v roku 2009 táto technológia získala od spoločnosti Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) certifikát za analýzu sušiny kukuričnej siláže so zanedbateľnými odchýlkami medzi 0,67 a 1,85 %. Naše rôzne kalibrácie boli ďalej vylepšené, pričom sa každoročne pridávali ďalšie vzorky viacerých typov plodín / kalov, odrôd / krmív a regiónov.

Použitie s rezačkou
Vlhkosť plodín sa môže v jednotlivých poliach líšiť až o 20 %, čo si vyžaduje rozdielnu dĺžku rezanky, aby sa zabezpečilo ideálne zhutňovanie siláže bez protikyslíkových krytov. Ak je jednotka HarvestLab 3000 pripojená na rezačku John Deere, umožňuje automatické nastavenie dĺžky rezania v závislosti na obsahu sušiny, a tak zabezpečuje optimálne zhutnenie a konzervovanie siláže. Automatické dávkovanie silážneho očkovania pomáha optimalizovať fermentáciu a môže vám ušetriť až 10 % silážových prísad.

Použitie s cisternou na hnojovicu
Hnojovica je organické hnojivo bohaté na živiny. Ale až doteraz prirodzená premenlivosť a rýchle usadzovanie nechávali úspech hnojenia hnojovicou na náhodu. So snímačom hnojovice John Deere máte teraz veľkú výhodu, že môžete presne aplikovať N, P, K na základe cieľového obsahu živín a limitného množstva v kg/ha a dokonca využiť predpisové mapy pre danú lokalitu.

Snímanie John Deere môže analyzovať zložky nielen počas plnenia, ale aj počas aplikácie tesne predtým, ako sa živiny dostanú do pôdy. Má neoceniteľnú výhodu oproti iným systémom, pretože prirodzené odchýlky hladiny živín a usadzovanie počas prepravy sú brané do úvahy a kompenzované automatickou úpravou rýchlosti a/alebo prietoku v reálnom čase. Navyše údaje snímania hnojovnice John Deere môžu byť bezdrôtovo odoslané na ďalšie spracovanie do služby Operations Center John Deere.

Použitie ako mobilné laboratórium
HarvestLab 3000 môžete tiež počas celého roka používať ako laboratórnu jednotku v uskladňovacom zariadení alebo v domácej kancelárii. Ak ho pripojíte k elektrickej zásuvke vo vozidle, budete mať voľnosť pohybu a zároveň okamžité informácie vždy po ruke.

Analýza v reálnom čase je mimoriadne dôležitá pre vhodnú kontrolu krmiva, primerané dávkovanie a zdravie dobytka. Jej výsledkom je ušetrenie výdajov na doplnky a vyšší výnos hovädzieho mäsa, mlieka a bioplynu a teda aj dosiahnutie vyššej ziskovosti vášho podniku. Naše úplne nové webové rozhranie poskytuje inštrukcie krok za krokom a výborne zobrazuje údaje, čo vám pomôže urobiť tie správne rozhodnutia.