Obilné kombajny John Deere T
– naozaj výborné stroje

Vážení čitatelia,

v tomto článku sa chcem s vami podeliť o skúsenosti, ktoré som nadobudol počas zberu obilnín v roku 2019 s obilným kombajnom John Deere T660 v rámci akcie DemoTour 2019. Táto akcia bola zameraná na praktické ukážky, kde sme priamo v praxi chceli zákazníkom ukázať hlavne tieto výhody:

 • veľmi šetrné mlátenie s nízkym poškodením zrna,
 • vysoká čistota zrna a nízke straty,
 • nízka spotreba paliva,
 • jednoduchá prestavba kombajnu na rozličné plodiny,
 • vysoká úroveň komfortu v kabíne,
 • jednoduché používanie IT v praxi

Technické parametre a špecifikácia uvedeného stroja:

 

 • Obilný kombajn John Deere T660 generácia 2,               rok výroby 2019
 • Výkon motora – 387 hp
 • Štvorbubnový systém mlátenia a separácie
 • Priemer mlátiaceho bubna – 660 mm
 • Univerzálny mlátiaci kôš
 • Počet vytriasadiel – 6
 • Objem zásobníka zrna – 11000 litrov
 • Rozmetávač pliev
 • Drvič slamy
 • Monitoring úrody
 • Navigácia AutoTrac
 • JDLink prepojenie
 • Žacia lišta 625R – 7,6 m

 

Našu DemoTour sme začali 1.7.2019 v okrese Nové Zámky a skončili 25.7.2019 v okrese Detva. Najsevernejšie sme boli v okrese Senica a najjužnejšie v okrese Rimavská Sobota. Celkovo sme navštívili 14 podnikov, na ktorých sa zúčastnilo 24 zástupcov poľnohospodárskych firiem. V rámci presunov sme tak najazdili okolo 1500 km.

 

Čo sa týka zberu, zberali sme pšenicu, jačmeň, raž, ale aj mak. Podmienky zberu boli rôzne. Terén podľa regiónu bol rovinatý, ale aj zvlnený, Slamu sme drvili, ale tiež nechávali na riadku.  Celkovo sme pozbierali okolo 140 ha. Úrody boli rôzne od 0,8 t/ha pri maku až po 7,1 t/ha pri pšenici.

 

Pri ukážkach sme sa zamerali predovšetkým na kvalitu zberu a jednoduchosť nastavovania a ovládania stroja. Všetci zúčastnení, ktorí si mali možnosť uvedený stroj vyskúšať, sa zhodli v jednom, že je lepšie niečo jedenkrát vidieť ako x-krát počuť. Treba povedať aj to, že to boli v prevažnej miere zákazníci, ktorí prvýkrát riadili kombajn značky John Deere. Vzhľadom na to, že pri ukážkach na strojoch jazdili skúsení kombajnisti, ich názory na stroj boli zamerané predovšetkým na praktickú časť. Čo si najviac pochvaľovali, bol jednoduchý prístup k jednotlivým častiam kombajnu a jednoduchá prestavba kombajnu na iné plodiny. Pri samotnom zbere ocenili priechodnosť hmoty obilným kombajnom, kvalitu čistenia, prehľadnosť a jednoduchosť ovládania a komfort v kabíne.

Okrem toho každý jeden zber sme vyhodnocovali aj z pohľadu spotreby paliva a výkonnosti. Pri odchode na pole bol vždy kombajn dotankovaný do plna, čo sa po skončení práce znovu zopakovalo. Na základe týchto údajov, veľkosti pozberanej plochy, ale aj záznamov z telematiky JDLink, sme tak urobili kompletné vyhodnotenie práce obilného kombajnu. Prvá vec, ktorá zaujímala vedúcich pracovníkov na danom podniku, bola spotreba paliva. Treba povedať, že všetci boli milo prekvapení, preto že mnohokrát zavádzajúce informácie o strojoch John Deere, ako o „žrútoch nafty“ sa nepotvrdili. Kombajn v prevádzke na poli dosiahol spotrebu paliva v priemere 13,1 l/ha. Aby tento údaj bol ešte presnejší, prepočítali sme ho na pozberané množstvo a dostali sme číslo 1,7 l/t pozberaného obilia, čo je na základe dostupných kritérií hodnotené ako priaznivá spotreba. Čo sa týka výkonnosti, tá sa v priemere pohybovala na úrovni 3,9 ha/h. Ak zoberieme do úvahy, že to boli Demo ukážky a viac menej išlo o prezentovanie uvedeného stroja, tak dosiahnuté výsledky sú fantastické. Z hľadiska výkonnosti treba povedať, že stroj mal ešte rezervy, pretože priemerný faktor zaťaženia motora obilného kombajnu sa pohyboval na úrovni 65 %.

Ďalší krok, ktorý sme po zbere vedúcim pracovníkom ukázali, bol jednoduchý prístup k zberovým dátam a vytvorenie výnosovej mapy. Na základe týchto údajov, sme podrobne vedeli rozobrať činnosť nášho kombajnu, čo je obrovský nástroj na optimalizovanie, ale aj využitie stroja.

 

Čo dodať na záver. Obilné kombajny John Deere T-série, v plnej miere splnili všetky naše očakávania, ale čo je podstatnejšie, verím že sme presvedčili aj tých, ktorí im až tak nedôverovali. Podobné DemoTour sme robili aj v roku 2018, kde bol použitý obilný kombajn John Deere T670 so žacou lištou 630R. Dosiahnuté výsledky boli porovnateľné, až na výkonnosť, ktorá bola v priemere o 15 % vyššia.

T670_1 (4)
T670_1 (4)

T670_1 (2)
T670_1 (2)

R2C001386_LSC (1) t670
R2C001386_LSC (1) t670

Field t670
Field t670

Field t670_1
Field t670_1

Overall t670_1
Overall t670_1

T670j
T670j

T670n
T670nĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať