fbpx

Obilné kombajny John Deere T – kvalita, ktorá Vás nesklame

Vážení čitatelia,

v tomto článku sa chcem s vami podeliť o výsledky a skúsenosti, ktoré som nadobudol počas zberu obilnín v roku 2020 s obilným kombajnom John Deere T660i v rámci akcie DemoTour 2020. Táto akcia bola zameraná na praktické ukážky, kde sme priamo v praxi zákazníkom predvádzali uvedený stroj s dôrazom na:

  • výkonnosť stroja
  • čistotu zrna
  • poškodenie zrna a straty
  • ovládanie a úroveň komfortu v kabíne
  • spotrebu paliva
  • výhody používania telematiky v praxi

Technické parametre a špecifikácia obilného kombajnu T660i:

  • Obilný kombajn John Deere T660i generácia 2
  • Výkon motora – 387 hp
  • Objem zásobníka zrna – 11000 litrov
  • Variabilná žacia lišta 725X – 7,6 m

Štvorbubnový systém mlátenia a separácie, počet vytriasadiel – 6 Rozmetávač pliev, drvič slamy

Súvisiace produkty:

Našu DemoTour sme začali 9.7.2020 v okrese Galanta a skončili 1.8.2020 v okrese Krupina. Celkovo sme navštívili 14 podnikov. Zberali sme pšenicu, jačmeň, raž a repku. Podmienky zberu boli rôzne. Terén podľa regiónu bol rovinatý, ale aj zvlnený, slamu sme drvili, ale tiež nechávali na riadku. Celkovo sme pozbierali takmer 150 ha, pričom v rámci presunov sme najazdili okolo 800 km.

Pri ukážkach sme zákazníkom chceli ukázať predovšetkým kvalitu zberu a jednoduchosť nastavovania a ovládania stroja. Vzhľadom na to, že pri ukážkach na strojoch jazdili skúsení kombajnisti, ale aj majitelia firiem, ich hodnotenie stroja po zosumarizovaní názorov môžeme považovať takmer za komplexne.

Obsluha – kombajnisti si najviac pochvaľovali jednoduchý prístup k jednotlivým častiam kombajnu, minimálnu náročnosť na údržbu stroja a jednoduchú prestavbu kombajnu na iné plodiny. Pri samotnom zbere ocenili priechodnosť hmoty obilným kombajnom, kvalitu čistenia, prehľadnosť a jednoduchosť nastavovania a ovládania a bezkonkurenčný komfort v kabíne.

IMG_20200715_100355
IMG_20200715_100355

IMG_20200715_091317
IMG_20200715_091317

IMG_20200715_152741
IMG_20200715_152741

IMG_20200715_151759
IMG_20200715_151759

IMG_20200715_151640
IMG_20200715_151640

IMG_20200715_144811_1
IMG_20200715_144811_1

IMG_20200715_144744
IMG_20200715_144744

IMG_20200715_143553
IMG_20200715_143553

Majiteľov firiem najviac zaujala spotreba paliva, dátové údaje poskytované telematikou prostredníctvom JDLinku a prevádzkového centra MyJohnDeere, ako aj možnosť vytvárania úrodových máp.

Pri ukážkach bol kombajn vždy optimalizovaný na maximálnu výkonnosť s tým, že museli byť dodržané straty a poškodenie zrna. Tieto ukazovatele sme merali a vyhodnocovali prostredníctvom odmerných Feiffer misiek, preosievacieho boxu a mobilnej aplikácie GoHarvest. Okrem toho každý jeden zber bol hodnotený aj z pohľadu spotreby paliva a výkonnosti.

Pri spotrebe paliva sme vychádzali z údajov JDLinku a množstva dotankovaného paliva po skončení práce. Vzhľadom na to, že kombajn bol vybavený navigáciou, výkonnosť bola hodnotená na základe veľkosti pozberanej plochy, ale aj záznamov z prevádzkového centra MyJohnDeere.

Spotreba paliva

Prvá vec, ktorá zaujímala vedúcich pracovníkov na danom podniku, bola spotreba paliva. Treba povedať, že všetci boli milo prekvapení, preto že mnohokrát nepodložené zavádzajúce informácie ohľadom spotreby paliva sa nepotvrdili. Naopak, kombajn John Deere T660i v prevádzke na poli dosiahol priemernú spotrebu paliva pri obilninách 12,1 l/ha pri priemernej úrode 6,5 t/ha. Čo sa týka výkonnosti, tá sa pohybovala na úrovni v priemere 3,6 ha/h, pričom maximálnu výkonnosť sme dosiahli pri jačmeni s úrodou 6,9 t/ha a a to konkrétne 4,1 ha/h. Z hľadiska výkonnosti treba povedať, že stroj mal ešte rezervy, pretože priemerný faktor zaťaženia motora obilného kombajnu sa pohyboval na úrovni 71 %, čo bolo v mnohých prípadoch ovplyvnené najmä stavom zberaného porastu ale aj tým, že obsluha stroja jazdila veľmi opatrne vzhľadom na prvý kontakt s kombajnom.

Ďalší krok, ktorý sme po zbere zákazníkom ukázali, bol jednoduchý prístup k zberovým dátam. Na základe získaných údajov, sme podrobne vedeli vyhodnotiť činnosť nášho kombajnu, čo bolo z hľadiska optimalizovania, efektívnosti ale aj využitie stroja veľmi dôležité. Okrem toho získané dáta o úrode nám poslúžili na vytváranie úrodových máp, ktoré sú nepostradateľným nástrojom na zostavenie predpisových máp pre potreby hnojenia v rámci presného poľnohospodárstva.

Záver

Obilné kombajny T-séria zákazníkom v plnej miere ukázali, že spoločnosť John Deere to nie sú len kvalitné traktory, ale aj výborne obilné kombajny. Podobné ukážky s kombajnami sme robili aj v rokoch 2018 a 2019, pričom dosiahnuté výsledky boli porovnateľné.

IMG_20200715_091317
IMG_20200715_091317

IMG_20200715_100355
IMG_20200715_100355

IMG_20200722_140209
IMG_20200722_140209

IMG_20200722_132504_1
IMG_20200722_132504_1

IMG_20200722_140255
IMG_20200722_140255

IMG_20200728_093317
IMG_20200728_093317

IMG_20200724_121651
IMG_20200724_121651

IMG_20200724_121658
IMG_20200724_121658

Súvisiace produkty:

Pridaj komentárĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this