O firme KUHNFrancúzska spoločnosť KUHN bola založená roku 1828 v Alsasku. Zakladateľom bol Joseph Kuhn, ktorý vyrábal váhy a meradla. Táto počiatočná výroba v priebehu niekoľkých rokov postupne zanikla a spoločnosť sa preorientovala na výrobu poľnohospodárskej techniky, po ktorej bol v tomto období veľký dopyt. Vďaka tomuto kroku sa spoločnosť KUHN v priebehu niekoľkých desaťročí stala silným subjektom na trhu s poľnohospodárskou technikou, ktorú si dodnes udržuje. Spoločnosť KUHN ponúka a predáva svoje výrobky nielen na európskom trhu, ale aj na ostatných kontinentoch, pričom 74 % produkcie zostáva v Európe a zvyšných 26 % smeruje na ostatné svetové trhy. Celkový počet krajín sveta, v ktorých firma KUHN predáva svoju produkciu, vďaka kvalite neustále rastie a v súčasnosti prevyšuje hodnotu 50.

Hlavný výrobný závod firmy KUHN sa nachádza v meste Saverne vzdialenom asi 40 km od Strasbourgu. Továreň zamestnáva približne 1000 ľudí a brány výrobného závodu opúšťa ročne okolo 40.000 strojov. V tomto závode sa vyrábajú stroje na kosenie a ošetrovanie krmovín, čo predstavuje takmer polovicu z celkovej produkcie. Ďalším segmentom je výroba strojov na spracovanie pôdy, kde patria rotačné brány a rotačné frézy. Tieto stroje tvoria asi 42% produkcie a zvyšných 9% predstavuje výroba poľnohospodárskej techniky na rôzne iné účely.

 

Firma KUHN v rámci rozšírenia výrobného sortimentu postupné odkúpila vo francúzsku a v ďalších krajinách veľmi významné výrobné závody, kde sa dnes vyrábajú: pluhy, sejačky, rozmetávače PH, miešacie kŕmne vozy, lisy na valcové a hranaté balíky, postrekovače. Rozšírením firmy sa výraznou mierou doplnil sortiment ponúkaných strojov. Výrobné závody firmy disponujú vlastnou zlievarňou, v ktorej sa odlievajú odliatky pre všetky stroje KUHN. Zlievareň patrí medzi jednu z mála svetových zlievarní s poľnohospodárskym zameraním, ktoré sú držiteľom svetovej ceny za kvalitu.

Poľnohospodárske stroje KUHN, predstavujú svojím konštrukčným riešením výsledok dlhoročného vývoja a výskumu. Parametre strojov odrážajú znalosti a skúsenosti špičkových konštruktérov, ktorí uplatňujú najnovšie poznatky z oblasti poľnohospodárskeho strojárenstva, hydrauliky, elektroniky a bezpečnosti práce. Práve preto mnoho strojov vyvinutých firmou KUHN má radikálne zmenené princípy, čo možno najviac pozorovať napr. u strojov pre spracovanie pôdy a strojov pre kosenie a ošetrovanie krmovín. Tento systém má mnoho výhod, ale najdôležitejšia z nich je kvalita a prevádzková spoľahlivosť, ktorú potvrdzujú aj referencie zo slovenskej poľnohospodárskej praxe.