Informácie O firme John DeereJohn Deere logo

Spoločnosť Deere & Company bola založená v roku 1837, kedy mladý kováč John Deere, pochádzajúci zo štátu Vermont, vykoval v meste Grand Detour v štáte Illinois v USA prvý samočistiaci oceľový pluh, ktorý vynikal výbornou kvalitou. Ta vždy bola a je príslovečnou vlastnosťou Deerových výrobkov dodnes. Pri tejto príležitosti treba pripomenúť pamätný výrok pána John Deera, ktorý povedal: “Nikdy by som nedal svoje meno na výrobok, ktorý v sebe nemá to najlepšie čo je aj vo mne”.

Správa o kvalite Deerových pluhov nedala na seba dlho čakať a veľmi rýchlo sa široko ďaleko rozniesla. Zákazníci veľmi rýchlo spoznali nielen kvalitu ale aj spoľahlivosť výrobkov, ktorá malá za následok rozšírenie výroby.Preto o desať rokov neskoršie John Deere presunul svoju výrobu do mesta Moline v štáte Illinois, kde má spoločnosť Deere & Company svoje sídlo dodnes.

Rozvoj firmy John Deere

K obrovskému rozvoju firmy dochádza na sklonku 1. svetovej vojny, kedy s nástupom spaľovacieho motora sa výroba až neuveriteľne rozrastá. Nastupuje výroba traktorov, kombajnov a ďalšej techniky potrebnej pre mechanizáciu poľnohospodárstva. Od roku 1963 sa John Deere venuje tiež výrobe záhradnej a komunálnej techniky a v roku 1986 zahájil výrobu špeciálnych strojov pre úpravu a kosenie golfových ihrísk. Okrem týchto segmentov spoločnosť John Deere vyrába aj stroje pre stavebníctvo a lesníctvo. Z hľadiska výroby poľnohospodárskych strojov treba poznamenať, že tak široký sortiment techniky ale aj komponentov nevyrába žiaden iný výrobca na svete. V súčasnosti John Deere pôsobí po celom svete, kde má celkovo 34 výrobných a vývojových podnikov.

Z toho 16 závodov vyrába poľnohospodárske stroje, 9 podnikov vyrába záhradnú a komunálnu techniku, 3 závody vyrábajú stavebné stroje a 7 podnikov sa zaoberá výrobou komponentov. Aj napriek veľkej zahraničnej expanzii, ktorú značka John Deere v posledných rokoch zaznamenala, podstatná časť výroby je tvorená predsa len v USA. Rozhodujúce závody sú v meste Moline štát Illinois, kde sa vyrábajú najväčšie obilné kombajny na svete s označením S.

Kde sa vyrábajú traktory?

V meste Waterloo, štát Iowa, kde sa vyrábajú traktory typového radu 7R, 8R, 9R. Pre informáciu, obilné kombajny s označením W a T, samojazdné silážne rezačky, traktory typového radu 6R, 6M, 5M a 5E sú vyrábané v dvoch závodoch v Nemecku. Okrem toho vlastná výroba motorov používaných v traktoroch a samochodných strojoch špeciálne určených pre poľnohospodárske účely vychádza z dlhodobého výskumu a vývoja v tejto oblasti.

Technická úroveň strojov John Deere to nie je vec náhody, ale výsledok dlhodobej a stabilnej koncepcie rozvoja, ktorú výrobca realizuje už celé desaťročia. Kvalita a spoľahlivosť strojov – to sú hlavné atribúty, zásluhou ktorých sa stroje John Deere presadzovali a presadzujú na trhu a napĺňajú tak základné heslo spoločnosti: “V spoľahlivosti je naša sila“. Popri výrobných závodoch nesmieme zabudnúť ani na celosvetovú sieť centrálnych skladov náhradných dielov, z ktorých európske centrum sa nachádza v nemeckom Bruchsale. Pre dokreslenie celej situácie spoločnosť John Deere vyrába ročne viac ako 70 000 traktorov a viac ako 12 000 obilných kombajnov. Spoločnosť, ktorá je dnes etablovaná po celom svete zamestnáva viac ako 50 000 ľudí.

Neustály proces inovácie a uplatňovanie najnovších poznatkov vedy a techniky so zameraním na kvalitu, ekológiu, hospodárnosť a maximálnu spokojnosť zákazníka, to je John Deere. Dosiahnuť kvalitu však nie je jednoduché. Preto spoločnosť Deere & Company vynakladá na výskum, vývoj a investície každý deň v prepočte takmer 2,7 milióna dolárov. Sú to obrovské prostriedky, ktorých vynakladanie si môže dovoliť iba ekonomicky konsolidovaná a silná spoločnosť. Takéto technologické iniciatívy stavajú spoločnosť John Deere na vedúcu pozíciu a zároveň poskytujú zákazníkom významnú konkurenčnú výhodu.