O firme BEDNARSpoločnosť BEDNAR FMT bola založená v roku 1997 vtedy ešte pod názvom STROM Export. Základnou myšlienkou bol export kvalitných českých poľnohospodárskych strojov do zahraničia. Počas veľmi krátkej doby sa prejavila nutnosť pružne premietať poznatky z praktickej prevádzky a pripomienky užívateľov strojov do ich konštrukčného riešenia. Odtiaľ to bol už len krôčik k založeniu oddelenia vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov vlastnej konštrukcie, ktoré sa snaží uspokojovať skutočné potreby poľnohospodárov nielen v zahraničí, ale aj u nás. Tento cieľ sa od tej doby stal našou prioritou, keďže Vaše potreby sú našou motiváciou. A pretože sa potreby poľnohospodárov stále vyvíjajú, hľadáme aj my stále nové spôsoby ich uspokojenia.

Vďaka úzkemu prepojeniu spoločnosti s poľnohospodárskou praxou patrí BEDNAR FMT k najinovatívnejším výrobcom poľnohospodárskych strojov vyvíjajúcim a vyrábajúcim stroje s vysokou pridanou hodnotou pre konečného užívateľa. Spoločnosť BEDNAR FMT s.r.o. bola založená v roku 1997 pánom Ladislavom Bednářom.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 250 pracovníkov a exportuje svoje produkty do 35 krajín v Európe, Ázii, Austrálii, Severnej a Južnej Amerike a Afrike.

HLAVNÉ CIELE BEDNAR

Testujeme nové technológie spracovania pôdy , výživy rastlín a zakladania porastov v spolupráci s poprednými farmami.
Na základe dosiahnutých výsledkov vyvíjame progresívne stroje , ktoré zvyšujú rastlinnú produkciu a zaisťujú tak výživu pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu.
Neustále pracujeme na našom jedinečnom know-how , ktoré premietame do konštrukcie strojov a agronomických doporučení.
Sústreďujeme sa na kvalitu strojov, ktoré vďaka nášmu know-how a výrobnej technológii získavajú vysokú a dlhodobú pridanú hodnotu.
Vážime si zásady trvalo udržateľného rozvoja planéty, aby boli hodnoty zachované aj pre budúce generácie.