FarmSight MyJohnDeere.comRiadenie prepojenej farmy

Takže zefektívnenie operácií je dobrý spôsob, ako zvýšiť celkovú účinnosť.
Na to musíte byť prepojení so všekým, čo sa v podniku deje.

Prevádzkové centrum

Náš poľnohospodársky webový portál MyJohnDeere.com vám umožňuje spojenie s vašimi strojmi, vašou
obsluhou a vašimi poliami na jednom mieste. Umožňuje aj plynulú výmenu informácií s vašim predajcom
John Deere, vašim dodávateľom chémie, osív alebo iným dôveryhodným partnerom.

Prostredníctvom Prevádzkového centra si starostlivo naplánujte úlohy v priebehu mimosezónneho obdobia, aby ste sa uistili, že počas špičky pôjde všetko hladko. Môžete ľahko vytvárať, upravovať alebo vymazávať zobrazované údaje o nastaveniach, ako sú klienti, farmy a polia, hranice, línie navádzania alebo odsadenia stroja a náradia vo vašom osobnom účte služby Prevádzkové centrum. Nové hranice poľa sa dajú ľahko importovať z portálu pre žiadosti o dotácie alebo zo softvéru pre riadenie fariem.

Môžete ich tiež kresliť online alebo upraviť akékoľvek už existujúce hranice, čo je skvelá pomoc na prvú lokalizáciu poľa, a to najmä vtedy, ak máte zmluvu so sezónnymi zamestnancami alebo im zadávate prácu. Keď skončíte, môžete bezdrôtovo odoslať všetky dáta vybraným strojom stlačením tlačidla, čím sa predíde ručnému nastavovaniu na viacerých displejoch v teréne, ktoré je časovo náročné a náchylné na chyby. Keď sa priblížite k novému poľu, budú automaticky zistené príslušné údaje o klientoch, farme a danom poli. Po potvrdení sa načítajú hranice a z vopred vyplneného zoznamu je možno vybrať vhodnú líniu navádzania.

Po skončení jednotlivých úloh sa dokumentačné údaje automaticky nahrajú z displeja vašej kabíny na osobné konto služby Prevádzkové centrum. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť všetky prevádzkové podrobnosti na štruktúrovanej časovej osi kedykoľvek a kdekoľvek, z akéhokoľvek zariadenia s možnosťou pripojenia na internet, čo vám umožňuje prezrieť si mapovanie alebo porovnať rôzne vrstvy mapy, ako je výnos, sušina, zložky plodín a aplikačné dávky.