Kontinuitu v poľnohospodárstve nezastavíš

Koronavírus a Agroservis

V súčasnej neľahkej dobe je dôležité pracovať s rozvahou a nepodliehať panike. Pribúdanie chorých, karanténa pre tisíce ľudí ako aj obmedzenia v maloobchodoch zmenili náš každodenný život na nepoznanie. Na druhej strane si v spoločnosti Agroservis uvedomujeme, že život sa zastaviť nemôže a tak ako zdravotníctvo, záchranárske zložky, dodávka potravín, tak aj zabezpečenie bezproblémového chodu poľnohospodárskych činností  musia fungovať bez prestávky. Práca na poliach aj v živočíšnej výrobe musí byť zabezpečené bez výpadkov.

Spoločnosť Agroservis si túto zodpovednosť uvedomuje a svoju činnosť prispôsobuje aktuálnej situácii. Pri dodržiavaní všetkých ochranných opatrení vyvíjame maximálne úsilie na zabezpečenie prevádzkyschopnosti Vašich strojov aby chod na farmách nebol obmedzený

Dodávka náhradných dielov

Zabezpečenie náhradných dielov tvorí základ pre zachovanie prevádzky poľnohospodárskej techniky. V našej spoločnosti sú sklady náhradných dielov otvorené na všetkých našich prevádzkach. Jediným obmedzením, je spôsob vydávania súčiastok pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení.

Taktiež je zabezpečená aj nepretržitá dodávka náhradných dielov do našich skladov z centrálnych distribučných centier, z nemeckého Bruchsalu sú dodávané súčiasky John Deere a náhradné diely KUHN sú dovážané z francúzskeho mesta Saverne. Okrem štandardných objednávok stále prevádzkujeme aj urgentné objednávky súčiastok John Deere, čo znamená denné dodávky dielov. Pri objednávkach do šestnástej hodiny sú  objednané diely na ďalšie ráno naskladňované v našom centrálnom sklade v Komárne.

Opravy techniky

Ako náhradné diely tak aj  servis strojov musí byť vykonávaný bez výraznejších obmedzení. V spoločnosti Agroservis sme aj túto časť našej činnosti prispôsobili súčasným podmienkam a rozdelili sme naše servisné tímy na dve časti aby bola zachovaná kontinuita servisných prác aj v prípade výskytu ochorenia alebo nútenej karantény. Viac ako 120 servisných pracovníkov je pripravených zabezpečiť prevádzkyschopnosť vašich strojov bez vážnejších problémov. V súčasnosti môžeme povedať, že významné investície do vybavenia dielní, servisných vozidiel ako aj navýšenie počtu servisných technikov je pre súčasnú situáciu dobrým rozhodnutím.

Dodávka poľnohospodárskych strojov

Agroservis je pripravený aj pre prípad potreby novej techniky. Široký sortiment traktorov všetkých výkonových tried ako aj závesné zariadenia sú pripravené ihneď k odberu v našich strediskách. S novou technikou dokážete zabezpečiť výrobu na vašich farmách bez problémov. Taktiež sme pripravili viaceré ponuky akciových strojov pre uľahčenie cesty k novým strojom. Ruka v ruke s viacerými možnosťami financovania nákupu novej techniky, ktoré sa prispôsobí individuálnym podmienkam každého zákazníka je nákup novej techniky jednoduchší.

Naši obchodníci sú pripravení pomôcť vám pri výbere toho správneho stroja aj poradiť pri nastavení ideálneho spôsobu financovania.

 

Okrem už spomínaných okruhov činností, neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu je aj oddelenie záhradnej a komunálnej techniky, ktoré je taktiež pripravené zabezpečiť servis, dodávku náhradných dielov ale aj novú techniku pre údržbu zelených plôch, záhrad, areálov podnikov, ktoré aj napriek súčasnému stavu potrebujú starostlivosť.

 

Ako sme už písali, náš tím je pripravený na zabezpečenie prevádzky strojov na poľnohospodárskych podnikoch, farmách aj malých hospodárstvach pri súčasnom dodržiavaní všetkých predpisov a nariadení krízového štábu.

Sme pripravení vám pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť.

Eugen Mizerák

Sales maneger

 

 

 Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať