Čističky SJC

Predčističky a čističky zrnín


 • Výkonosti od 15 do 400 t/h
 • Moderný funkčný dizajn a malá pôdorysná zástavba
 • Precízne oddelenie zrnín dobrej kvality od malých zlomkov a hrubých nečistôt
 • Dokonalé vstupné rozprestrenie čisteného zrna po šírke aspiračnej komory pre kvalitnú aspiráciu
 • Plynulý pendulárny (krúživý) pohyb
 • Široký výber perforácií sít v závislosti od druhu zrnín
 • Dokonalá priechodnosť a separácia čistenej komodity cez sitá
 • Prepracovaný systém duálnej aspirácie
 • Presnosť čistenia
 • Jednoduchá údržba
 • Proces čistenia
  • Veľkosť ľahkých nečistôt absorbovaných prúdom vzduchu je nastavené reguláciou aspirácie. Ľahké nečistoty zo vstupnej a výstupnej aspirácie sú odvedené ventilátorom do výduchu separátora. Produkt následne vstupuje do boxu s kovovými sitami zavesených na karbónových tyčiach, ktoré sú uspôsobené pre krúživý horizontálny pohyb. Hnacou silou ústrojenstva je elektromotor s malým príkonom. Tento samovyvažovací krúživý pohyb umožňuje vysoký výkon a pritom neustále plynulý a vyrovnaný chod. Hrubé nečistoty sú odseparované do samostatnej zbernej komory.
 • Presnosť a efektívnosť
  • plynulý krúživý pohyb s minimálnymi vibráciami
  • široký výber sít
  • vhodný ako náhrada za staré vibračné čističky s nutnosťou minimálnych situačných zmien
  • vysoká spoľahlivosť založená na dlhodobej tradícii výroby
 • Samočistenie sít
  • samočistiaci systém otvorov sít prostredníctvom gumených guličiek