Aspirátory prachu MAROT

Predčističky a čističky zrnín


 • Výkony od 60 do 180 t/h
 • Ideálne pre rýchle a ľahké odstránenie ľahkých nečistôt obsiahnuté v zrninách
 • Inštalácia samostatne alebo v kombinácií so sitovou predčističkou
 • Dokonalé vstupné rozprestrenie čisteného zrna po šírke aspiračnej komory pre kvalitnú aspiráciu
 • Jednoduchá inštalácia v ktoromkoľvek bode dopravných ciest
 • Presnosť aspirácie
 • Jednoduchá údržba
 • Proces aspirácie
  • zrno je rozvrstvené do súvislej vrstvy prostredníctvom klapky s protizávažím a je prevetrávané prúdom vzduchu. Veľkosť odstraňovaných čiastočiek ľahkých nečistôt je nastavovaná reguláciou aspirácie a klapkou prisávania falošného vzduchu v hornej časti zariadenia.
 • Jednoduchosť inštalácie
  • jednoduchá inštalácia v ktoromkoľvek bode dopravných ciest
 • Nízke vibrácie
  • nízke dynamické účinky na podperné oceľové konštrukcie