Aspiračné predčističky MAROT

Predčističky a čističky zrnín


 • Výkonosť od 45 do 500 t/h
 • Precízne odstránenie ľahkých a stredne ťažkých nečistôt obsiahnuté v zrninách
 • Inštalácia samostatne alebo v kombinácií so sitovou predčističkou
 • Dokonalé vstupné rozprestrenie čisteného zrna po šírke aspiračnej komory pre kvalitnú aspiráciu
 • Presnosť aspirácie
 • Jednoduchá údržba
 • Proces aspirácie
  • Veľkosť ľahkých nečistôt absorbovaných prúdom vzduchu je nastavené reguláciou aspirácie. Ťažšie častice ľahkých nečistôt sú oddelené z prúdeného vzduchu a usadzujú sa v spodnej časti aspiračnej komory, odkiaľ sú odvádzané priečne uloženým závitovkovým dopravníkom. Ľahké nečistoty sú odvedené ventilátorom do výduchu aspirácie.
 • Kompaktnosť
  • Ľahké  a vysoko účinné zabudovanie do systému príjmu zrnín
 • Nízke vibrácie
  • Nízke dynamické účinky na podperné oceľové konštrukcie