Kontinuálne sušiarne zrnín

Veľkokapacitné sušiarne bez recirkulácie odpadového tepla

Veľkokapacitné sušiarne bez recirkulácie odpadového tepla

Kontinuálne sušiarne zrnín
  • Sušenie kukurice, obilovín, olejnín ...
  • Výkonnosť (250 až 600) t/24 hod...
Ďalej na produkt
Sušiarne bez recirkulácie odpadového tepla

Sušiarne bez recirkulácie odpadového tepla

Kontinuálne sušiarne zrnín
  • Sušenie kukurice, obilovín, olejnín ...
  • Výkonnosť (100 až 350) t/24 hod...
Ďalej na produkt
Veľkokapacitné sušiarne s recirkuláciou odpadového tepla

Veľkokapacitné sušiarne s recirkuláciou odpadového tepla

Kontinuálne sušiarne zrnín
  • Sušenie kukurice, obilovín, olejnín ...
  • Výkonnosť (300 až 1000) t/24 hod...
Ďalej na produkt
Sušiarne s recirkuláciou odpadového tepla

Sušiarne s recirkuláciou odpadového tepla

Kontinuálne sušiarne zrnín
  • Sušenie kukurice, obilovín, olejnín ...
  • Výkonnosť (200 až 400) t/24hod...
Ďalej na produkt