Prvky spádovej dopravy

Dopravníky zrnín


 • Určené do spádových dopravných ciest na pozberových linkách
 • Tri základné veľkosti dopravných ciest: 152, 219 a 273 mm
 • Kvalitné pozinkované prevedenie
 • Široké spektrum použitia
 • Ľahká a presná montáž
 • Jednoduchá údržba
 • Bezpečná prevádzka
 • Široký výber
  • prechodové prvky (štvorec, kruh, atypické)
  • spádové potrubia
  • sťahovacie pásy
  • dvojcestné klapky
  • trojcestné klpaky
  • kruhové rozdeľovače (4, 5, 6 až 8 cestné)
  • hradítka
  • kolená a segmenty
  • spomaľovače a rozbočky
  • prepojovacie prvky