Rozmetadlá rady – AXIS

Rozmetadlá priemyselných hnojív


 • Bezkonkurenčná presnosť
 • Pracovný záber 12 až 50 m
 • Základný objem zásobníka od 1 000 a 1 400 litrov
 • Maximálny objem až do 4 200 litrov
 • Typy ovládania: mechanické, hydraulické alebo elektronické
 • ISOBUS kompatibilita
 • CDA: bezkonkurenčný systém

  Dve základné veličiny tvoria jedinečný systém CDA (koaxiálne nastavenie rozmetadla):

  1. Základ tvorí otočné dno zásobníka hnojiva, ktoré umožňuje rýchle prispôsobenie sa na jednotlivé druhy hnojiva a pracovný záber upravením uhla dopadu hnojiva na lopatky.
  2. Dávkovacie  otvory umožňujú viacnásobné prúdenie hnojiva na lopatky vďaka špeciálnemu tvaru umiestnenému v blízkosti stredu disku a zabezpečujú tak konštantný tok hnojiva.
 • Veľká presnosť s výpadovým otvorom

  Uhol dopadu hnojiva na disk určuje pracovný záber stroja a rozhodenie hnojiva. Pre zvýšenie presnosti rozhadzovania umožňuje výpadový otvor voľný tok hnojiva až do okamihu dopadu na rozmetací kotúč – bez rozdruženia aplikovaného materiálu.

 • Nastavenie pracovného záberu jedným tlačítkom

  V priebehu pár sekúnd  môžete zmeniť uhol dopadu hnojiva na kotúč a zmeniť pracovný záber. Toto nastavenie sa uskutočňuje bez použitia náradia, len otočením výpadového otvoru manuálne, alebo z kabíny traktora (podľa typu rozmetadla). Lopatky sa nemusia prestavovať, tým sa minimalizuje kontakt obsluhy s hnojivom.

 • Rozhadzovanie až do 500 kg hnojiva za minútu

  Modely AXIS sú navrhnuté pre veľmi presnú aplikáciu a dokonalú prácu aj pri vysokých pracovných rýchlostiach Malá dávka od 3 kg/ha až po neskutočných 500 kg/min. Tomu zodpovedá aplikácia 500 kg/ha hnojiva s pracovným záberom 36 m pri pracovnej rýchlosti 16,5 km/h. Toto je smer na zníženie nákladov, zvýšenie denných výkonov, vysokorýchlostné rozhadzovanie a úspora paliva. Máte ďalšie požiadavky?

 • Hraničné hnojenie TELIMAT ( len Axis s mechanickým pohonom)

  TELIMAT ponúka veľmi presné hraničné hnojenie. Používa sa za účelom úspory hnojiva a kvôli environmentálnym dôvodom pri rozhadzovaní priemyselných hnojív na úvrati. Rozmetadlo tak môže pracovať v rovnakých koľajových riadkoch ako postrekovač. V základnej výbave je na strojoch s mechanickým ovládaním aj ukazovateľ polohy Telimatu, alebo je za príplatok k dispozícii senzor pre ovládanie riadiacim terminálom QUANTRON.

 • Ovládanie pomocou GPS

  Pracovný záber nedeľte na počet sekcií – tento sofistikovaný systém ovládania sekcií a aplikačnej dávky rýchlo a automaticky upravuje parametre podľa tvaru a členitosti pozemka. Veľmi rýchle servomotory zmenia bod výpadu presne podľa toho, na aký záber je potrebné hnojivo rozhodiť. Jednotlivé sekcie je možné postupne zapínať a vypínať od stredu do jednotlivých strán a naopak.

  Výsledok: vysoká presnosť rozhadzovania pri vysokých pracovných rýchlostiach.

 • EMC váženie pre každý kotúč jednotlivo

  Systém EMC (Electronic Mass flow Control) je jedinečná technológia  na trhu, ktorá se osvedčuje už niekoľko rokov. Tento systém plynule meria a plynule nastavuje aplikačnú dávku na každom rozhadzovacom kotúči jednotlivo. To znamená, že 100 % dodržanie aplikačnej dávky je pre ľavú a pravú stranu rozmetadla!

  Výhody systému EMC

  – Kontrola ľavého a pravého rozhadzovacieho kotúča nezávisle na sebe a každú sekundu.

  – Svahovitosť terénu ani vibrácie tento tento systém  neovplyvňuj.

  – Menšia spotreba PHM vďaka hydraulickému pohonu.

  – Systém nemení celkovú hmotnosť ani výšku rozmetadla.

  – Nie je potrebné  stroj kalibrovať.

  – Veľký rozsah dávkovania od 20 do 500 kg/min.

   

 • Hydraulický pohon kotúčov - nezávislé otáčky jednotlivých kotúčov

  Prevedenie modelu H-EMC je najdokonalejšie. Na prevádzku potrebuje minimálne 40, respektívne 60 l/min.  Ak je prietok oleja vyšší, rozmetadlo sa samé prispôsobí pre optimálne otáčky rozhadzovacích  kotúčov. Otáčky rozmetacích kotúčov si rozmetadlo samo nastaví pri rozmetaní v klinoch a pri hraničnom rozhadzovaní.

  Rozmetadlo je možné poháňať traktorom s klasickým hydraulickým čerpadlom, alebo systémom LS (load sensing). Traktory s LS naviac  šetria palivo vďaka nízkym otáčkam motora.

Kuhn
AXIS
20.2
Kuhn
AXIS
30.2
Kuhn
AXIS
40.2
Kuhn
AXIS
50.2
Pracovný záber, m18 - 2818 - 2818 - 2818 - 28
Objem zásobníka bez nadstavby, l1000140014003000
Max. objem zásobníka s nadstavbou, l2 5003 2003 2004 200
Plniaca šírka, cm230 alebo 270230 alebo 270230 alebo 270230 alebo 270
Otáčky hriadeľa , ot/min540540540540
ReguláciaMechanická - K, Elektronická - Q, Elektronická/váhy - W, Elektronická/prietok - EMC, Elektronická/prietok/váhy - EMC WMechanická - K, Elektronická - Q, Elektronická/váhy - WMechanická - K, Elektronická - Q, Elektronická/váhy - W, Elektronická/prietok - EMC, Elektronická/prietok/váhy - EMC WElektronická/prietok - EMC, Elektronická/prietok/váhy - EMC W
Váženie---Áno
Hmotnosť, kg295295327327
Maximálna hmotnosť, kg2100210032003200