Rozmetadlá priemyselných hnojív – Axis

Rozmetadlá hnojív radu AXIS


 • Bezkonkurenčná presnosť
 • Pracovný záber 12 až 50 m
 • Základný objem zásobníka od 1 000 a 1 400 litrov
 • Maximálny objem až do 4 200 litrov
 • Typy ovládania: mechanické, hydraulické alebo elektronické
 • ISOBUS kompatibilita
 • CDA: bezkonkurenčný systém

  Dve základné veličiny tvoria jedinečný systém CDA (koaxiálne nastavenie rozmetadla):

  1. Základ tvorí otočné dno zásobníka hnojiva, ktoré umožňuje rýchle prispôsobenie sa na jednotlivé druhy hnojiva a pracovný záber upravením uhla dopadu hnojiva na lopatky.
  2. Dávkovacie  otvory umožňujú viacnásobné prúdenie hnojiva na lopatky vďaka špeciálnemu tvaru umiestnenému v blízkosti stredu disku a zabezpečujú tak konštantný tok hnojiva.
 • Veľká presnosť s výpadovým otvorom

  Uhol dopadu hnojiva na disk určuje pracovný záber stroja a rozhodenie hnojiva. Pre zvýšenie presnosti rozhadzovania umožňuje výpadový otvor voľný tok hnojiva až do okamihu dopadu na rozmetací kotúč – bez rozdruženia aplikovaného materiálu.

 • Nastavenie pracovného záberu jedným tlačítkom

  V priebehu pár sekúnd  môžete zmeniť uhol dopadu hnojiva na kotúč a zmeniť pracovný záber. Toto nastavenie sa uskutočňuje bez použitia náradia, len otočením výpadového otvoru manuálne, alebo z kabíny traktora (podľa typu rozmetadla). Lopatky sa nemusia prestavovať, tým sa minimalizuje kontakt obsluhy s hnojivom.

 • Rozhadzovanie až do 500 kg hnojiva za minútu

  Modely AXIS sú navrhnuté pre veľmi presnú aplikáciu a dokonalú prácu aj pri vysokých pracovných rýchlostiach Malá dávka od 3 kg/ha až po neskutočných 500 kg/min. Tomu zodpovedá aplikácia 500 kg/ha hnojiva s pracovným záberom 36 m pri pracovnej rýchlosti 16,5 km/h. Toto je smer na zníženie nákladov, zvýšenie denných výkonov, vysokorýchlostné rozhadzovanie a úspora paliva. Máte ďalšie požiadavky?

 • Hraničné hnojenie TELIMAT ( len Axis s mechanickým pohonom)

  TELIMAT ponúka veľmi presné hraničné hnojenie. Používa sa za účelom úspory hnojiva a kvôli environmentálnym dôvodom pri rozhadzovaní priemyselných hnojív na úvrati. Rozmetadlo tak môže pracovať v rovnakých koľajových riadkoch ako postrekovač. V základnej výbave je na strojoch s mechanickým ovládaním aj ukazovateľ polohy Telimatu, alebo je za príplatok k dispozícii senzor pre ovládanie riadiacim terminálom QUANTRON.

 • Ovládanie pomocou GPS

  Pracovný záber nedeľte na počet sekcií – tento sofistikovaný systém ovládania sekcií a aplikačnej dávky rýchlo a automaticky upravuje parametre podľa tvaru a členitosti pozemka. Veľmi rýchle servomotory zmenia bod výpadu presne podľa toho, na aký záber je potrebné hnojivo rozhodiť. Jednotlivé sekcie je možné postupne zapínať a vypínať od stredu do jednotlivých strán a naopak.

  Výsledok: vysoká presnosť rozhadzovania pri vysokých pracovných rýchlostiach.

 • EMC váženie pre každý kotúč jednotlivo

  Systém EMC (Electronic Mass flow Control) je jedinečná technológia  na trhu, ktorá se osvedčuje už niekoľko rokov. Tento systém plynule meria a plynule nastavuje aplikačnú dávku na každom rozhadzovacom kotúči jednotlivo. To znamená, že 100 % dodržanie aplikačnej dávky je pre ľavú a pravú stranu rozmetadla!

  Výhody systému EMC

  – Kontrola ľavého a pravého rozhadzovacieho kotúča nezávisle na sebe a každú sekundu.

  – Svahovitosť terénu ani vibrácie tento tento systém  neovplyvňuj.

  – Menšia spotreba PHM vďaka hydraulickému pohonu.

  – Systém nemení celkovú hmotnosť ani výšku rozmetadla.

  – Nie je potrebné  stroj kalibrovať.

  – Veľký rozsah dávkovania od 20 do 500 kg/min.

   

 • Hydraulický pohon kotúčov - nezávislé otáčky jednotlivých kotúčov

  Prevedenie modelu H-EMC je najdokonalejšie. Na prevádzku potrebuje minimálne 40, respektívne 60 l/min.  Ak je prietok oleja vyšší, rozmetadlo sa samé prispôsobí pre optimálne otáčky rozhadzovacích  kotúčov. Otáčky rozmetacích kotúčov si rozmetadlo samo nastaví pri rozmetaní v klinoch a pri hraničnom rozhadzovaní.

  Rozmetadlo je možné poháňať traktorom s klasickým hydraulickým čerpadlom, alebo systémom LS (load sensing). Traktory s LS naviac  šetria palivo vďaka nízkym otáčkam motora.

Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kuhn
AXIS
20.2K
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Pracovný záber, m18 - 2818 - 2818 - 2818 - 2824 - 3624 - 3624 - 3624 - 36
Nastavenie dávkyManuálneElektronickéElektronickéElektronickéElektronickéElektronickéElektronickéElektronické
Objem zásobníka bez nadstavby, l10001000140014001400140014003200
Max. objem zásobníka s nadstavbou, l23002300230023002300230023004200
Plniaca šírka, cm230 alebo 270230 alebo 270230 alebo 270230 alebo 270230 alebo 270230 alebo 270230 alebo 270280
Otáčky hriadeľa , ot/min540540540540540540HydraulickyHydraulicky
OvládanieHydraulické, diaľkovéElektrické, diaľkovéElektrickéElektrickéElektrickéPodľa výbavy traktoraPodľa výbavy traktoraPodľa výbavy traktora
Váženie---ÁnoÁnoÁnoÁnoÁno
Hmotnosť, kg295295327327397397397780
Maximálna hmotnosť, kg2100 2100 320032003200320032004200