Active Fill – aktívne riadenie plnenia

Aktivácie do displejov


 • Automaticky riadená odhadzovacia koncovka
 • Zaistenie optimálneho plnenia
 • Minimalizácia strát počas plnenia
 • Maximálne využitá kapacita odvozových prostriedkov
 • Zamerajte sa na to, na čom záleží

  Zamerajte sa na to, na čom záleží

  Riadenie silážnej rezačky je úloha plná výziev, ktorá od operátora vyžaduje viac činností súčasne počas celého dňa. Plnenie odvozového prostriedku, koordinovanie logistiky strojov, monitorovanie výkonnosti strojov a maximalizácia výstupu sú všetko časti tejto úlohy. Operátor získava benefit z Active Fill – aktívneho riadenia plnenia redukovaním času, ktorý by musel využiť na monitorovanie plniaceho procesu odvozu.

  Experimenty využívajúce pokročilú technológiu sledovania očí umožňujú sledovanie pohybu očí operátora a koľko z tohto času sa venuje jednotlivým činnostiam. Operátori riadiaci rezačku bez Active Fill- aktívneho riadenia plnenia strávia okolo 32 % ich pracovného času sledovaním plniaceho procesu. Pri využívaní Acitve Fill – aktívneho riadenia plnenia operátor strávi sledovaním plniaceho procesu 23 % času.

  Počas 8 hodinového pracovného dňa získa operátor prostredníctvom Active Fill – aktívneho riadenia plnenia 40 minút, ktoré môže využiť na niečo iné. Počas 20 dňovej sezóny sa bavíme o viac ako 5 hodinách extra času. Tento čas môže byť využitý na maximalizáciu výstupu, koordináciu flotilu odvozov, monitorovanie kvality rezanky prostredníctvom senzoru HarvesLab, alebo proste stráviť tento čas užívaním si práce.