SF1

Prijímače a presnosti


 • Presnosť ±15 cm medzi jednotlivými prejazdami
 • Bez licenčných poplatok
 • Modul kompenzácie terénu TCM
 • GLONASS v základe
 • Ideálny východiskový bod

  Ideálny východiskový bod

  Signál s najlepšou vstupnou úrovňou je teraz dokonca ešte lepší. Profitujete z presnosti medzi jednotlivými prejazdmi +/-15 cm, predtým +/-23 cm. Bezplatne a s prístupom na satelity GLONASS.

  Presnosť stvorená pre obrábanie pôdy, aplikácie, aplikácie na pastvinách a zber.