AutoTrac™ Vision™ a RowSense™

Aktivácie do displejov


 • Využívanie kamery a senzorov pre automatické navádzanie
 • Udržiava kolesá v strede medzi riadkami
 • Znižuje mieru poškodenia porastu
 • Redukcia stresu operátora počas sledovania riadkov plodín

  Redukcia stresu operátora počas sledovania riadkov plodín

  Operátori sú zvyknutí využívať AutoTrac pri svojej práci a užívajú si všetky benefity, ktoré táto technológia prináša. Napriek tomu, pokiaľ prichádza k posezónnej aplikácii, títo operátori sú nútení riadiť stroje manuálne kvôli rozličnými situáciám, ktoré limitujú výkonnosť AutoTrac-u. Tieto podmienky môžu zahŕňať:

  • Plodiny zasiate bez AutoTrac-u
  • Nedostupné línie navádzania zo sejby
  • Posun GPS počas užívania SF1, SF2 signálu
  • Využívanie technológie Strip-till a Ridge-till

  AutoTrac Vision a RowSense prichádzajú s riešením na využívanie všetkých výhod AutoTrac-u v kukurici, sóji, slnečnici, bavlne, repe cukrovej a iných plodinách s presným výsevom využitím monokulárnej kamery, resp. senzorov na detekciu riadkov plodín. Operátori získavajú benefity v podobe nižšej únavy, nižšieho poškodenia plodín a vyššej pracovnej rýchlosti v porovnaní s manuálnym jazdením.

 • Sledovanie správneho riadku s AutoTrac Vision

  Sledovanie správneho riadku s AutoTrac Vision

  Všetci operátori vedia, že nie všetky polia sú vytvorené rovnako. V niektorých prípadoch môžu byť polia čisté, s vyrovnaným porastom, naopak niekedy môžu byť polia s chýbajúcim porastom, mokrinami, resp. silne zaburinené. V týchto prípadoch AutoTrac Vision a RowSense systém vráti kontrolu GPS navádzaniu, aby zachoval stroj v riadku.

  S AutoTrac Vision je kamera prvou prioritou. Pokiaľ kamera nemá dôveru v to, aby udržala stroj v riadku kvôli chybám porastu, resp. zlým poľným podmienkam, presunie kontrolu na GPS, až kým sa situácia nezmení a opäť nenadobudne dôveru, keď si AutoTrac Vision a RowSense prevezme kontrolu.

 • Presun kontroly nad navádzaním od kamery k senzorom

  Presun kontroly nad navádzaním od kamery k senzorom

  Počas práce napr. s postrekovačmi majú operátori možnosť zvoliť si prácu s obidvoma systémami – kamerou a senzormi. Pri práci napríklad vo vyššej kukurici systém bude najskôr využívať prioritne kameru a až pri strate dôvery v správnosť navádzania sa kontrola presunie na senzory, ktoré fyzicky kontrolujú riadky porastu, až kým sa opäť neobnoví dôvera v kameru.