AutoTrac™ aktívne a pasívne navádzanie náradia

Aktivácie do displejov


 • Získanie absolútnej presnosti navádzania náradia
 • Komunikácia medzi náradím a traktorom
 • Možnosť ovládania náradia s riadením
 • Sledovanie rovných, zakrivených a kruhových línií navádzania
 • AutoTrac aktívne navádzanie náradia

  AutoTrac aktívne navádzanie náradia

  V prípade potreby najvyššej úrovne presnosti zaistí aktívne navádzanie náradia, aby traktor a náradie sledovali rovnakú líniu, čo eliminuje poškodenie úrody pri prejazdoch. Týmto sa rovnako zamedzuje neúmyselnému poškodeniu zavlažovacích potrubí.

  Systém umožňuje použiť náradie s riadením vybavené bočnými posunmi, nápravou alebo diskovým riadením.

  Anténa StarFire je nainštalovaná na traktore aj náradí, tým je umožnená ich vzájomná komunikácia s cieľom získať absolútnu presnosť. S využitím signálu RTK alebo SF3 umožňuje sledovanie rovných, zakrivených alebo kruhových línií navádzania. Funkcia zdieľaný signál umožní dvom anténam StarFire zdieľať korekčný signál pri aplikáciách s duálnou anténou a využívať výhody signálu s vyššou presnosťou.

 • AutoTrac pasívne navádzanie náradia

  AutoTrac pasívne navádzanie náradia

  Pasívne navádzanie náradia AutoTrac prináša v porovnaní so samostatným riešením AutoTrac pridanú hodnotu. V nerovnom teréne a na svahoch spôsobuje hmotnosť náradia posun. Výsledkom sú presahy a vynechávky, ktoré ovplyvňujú kvalitu práce.

  Bez ohľadu na profil terénu teraz môžete pri sejbe, sadení a spracovaní pôdy dosiahnuť najvyššej možnej presnosti.

  Druhá anténa StarFire nainštalovaná na náradí prenáša presnú polohu náradia do systému AutoTrac traktora. Traktor potom zmení stopu, aby vyrovnal posun náradia a zaistil ideálny výsledok práce.