Offset

Valce s podvozkom


 • Jedinečné samočistenie vďaka originálnemu hviezdicovému profilu Güttler
 • Mimoriadny účinok rozbíjania hrúd a zhutnenia
 • Valec Güttler je najvhodnejším prostriedkom na odnožovacie valcovanie ozimín
 • Rozdrvením stojacich kukuričných stebiel na kukuričnom strnisku bráni valec Güttler prezimovaniu vijačky kukuričnej
 • Rozbíjanie hrúd

  Výborné rozbíjanie hrúd aj v prípade suchých hrúd, skoršia príprava sejbové lôžka a sejba. Hutné sejbové lôžko jemnej drobivej štruktúry pre dobré usadnutie semien, prudké klíčenie.


 • Odnožovacie valcovanie

  Valec Güttler je najvhodnejším prostriedkom na odnožovacie valcovanie ozimín, vďaka čomu sa môže zvýšiť úroda aj o 15 %.


 • Samočistiaci efekt

  Jedinečné samočistenie vďaka originálnemu hviezdicovému profilu Güttler, ktoré predĺži čas, kedy sa môžete venovať práci s pôdou, a oproti iným valcom dokonca aj pri vlhkejších podmienkach pôdy a s nižšími nákladmi na údržbu.


 • Prevencia proti kukuričiarom

  Rozdrvením stojacich kukuričných stebiel na kukuričnom strnisku valec Güttler neumožní  prezimovanie vijačky kukuričnej, čím zároveň podporuje ničenie škodcov bez použitia chemikálií.