GreenMaster

Údržba TTP


  • Je vhodný na predsejbovú prípravu, na sejbu a na starostlivosť o rastliny.
  • GreenMaster je najsofistikovanejšie zariadenie na starostlivosť o rastliny, nevyhnutné pre intenzívne hospodárenie s trávnikom.
  • Vďaka zabudovanému sejačku je možné siať, trávu, lucernu ale aj medzi plodiny.
  • Zabezpečuje dlhšiu životnosť strojov a náradia používané pri starostlivosti o trávníky a trávnaté posrasty, vďaka zabudovanému smyku precízne zarovnáva pôdne nerovnosti a nežiadúce krtince.