GreenManager

Stroje pre vinohrady a sady


  • Jednoduché a ekologické zatrávňovanie.
  • Alternatívna regulácia pôdnej vlhkosti
  • Efektívne zadržiavanie a hospodárenie s vodou