Matador a Mediana

Stroje do predného závesu


  • Vykonaním viac úkonov v jednom chode môžete ušetriť čas aj palivo
  • Vďaka valcu Güttler sa stroj postará o rozbitie hrúd
  • Urovnanie a zhutnenie pôdy už pred kolesami traktora šetrí vodiča traktoru aj samotný traktor
  • Stroj môžete použiť aj na zadnom závesnom prvku hnacieho stroja, v ťahanom režime, vďaka čomu sa môže stroj na prípravu sejbového lôžka využiť mnohostranne, čo zlepšuje jeho návratnosť