Pôdomajster

Kultivátory


  • Kompaktor Pôdomajster s pracovnou šírkou 3,00-6,00 m
  • Na jar môžete pripraviť sejbové lôžko v jednom chode s orbou, vďaka čomu môžete priviesť pôdu do správneho stavu na sejbu za kratší čas a s úsporou paliva
  • Vďaka svojej jedinečnej samočistiacej vlastnosti sa valec Güttler neupcháva ani v prípade vlhkejšej pôdy, ktorá sa dostane na povrch pri spracovaní orby
  • Kompaktná výstavba, jednoduché ovládanie, ľahká preprava