FERTI-CART FC 3500

BEDNAR, Sejba a hnojenie, Zásobník na hnojivo


  • Pretlakový zásobný voz pre presné dávkovanie hnojiva
  • Jedno dávkovacie nerezové ústrojenstvo s elektropohonom umožňujúce meniť veľkosť dávok podľa agronomickej potreby
  • Tenzometrický vážiaci systém s prenosom dát
  • Dávkovanie riadené cez systém ISOBUS

FERTI-CART FC

OBJEMl3500
POČET DÁVKOVACÍCH ÚSTROJÍks1
CELKOVÁ HMOTNOST*kg2800