FERTI-BOX FB F

BEDNAR, Sejba a hnojenie, Zásobník na hnojivo


 • Jedno alebo 2 dávkovacie nerezové ústrojenstvá s elektropohonom umožňujú meniť veľkosť dávok podľa agronomickej potreby
 • Pneumatická doprava materiálu (hnojivo/osivo) z dávkovača až do pôdy
 • Pretlakový zásobník pre presné dávkovanie hnojiva
 • Dávkovanie riadené cez systém ISOBUS
 • Zásobník

  Zásobník

  Zásobník Ferti Boxu je pretlakový.

 • Agregácia

  Agregácia

  Agregácia Ferti Boxu do čelnej hydrauliky traktora.

 • Výhľad

  Výhľad

  Vynikajúci výhľad na porast a aj na cestu.

FB 2000 F

FB 2000 F DUAL**

OBJEMl19002200
POČET DÁVKOVACÍCH ÚSTROJÍks12
CELKOVÁ HMOTNOST*kg600 – 1300730–1400