FarmSight servisný balík UltegraFarmSight servisné balíčky sú založené na John Deere FarmSight – jedinečnej kombinácii, ktorú tvoria inteligentné stroje, najnovšie komunikačné technológie a špecifické poradensko-servisné služby. FarmSight rovnako prináša proaktívny prístup k zákazníkovi, predlžovanie bezporuchovej prevádzky, optimalizáciu strojového parku, zlepšenie výkonnosti strojov a pomáha poskytovať kvalifikované informácie pri agronomickom rozhodovaní.

 

Servisný balík Ultra zahŕňa služby balíkov Štandard a Premium doplnené o:

 • Nastavenie údržbových intervalov GS4. Stroje vybavené monitormi GS4 umožňujú nastaviť údržbové intervaly, ktoré informujú obsluhu o blížiacom sa intervale údržby. Správnym nastavením údržbových intervalov sa eliminujú zanedbané údržby stroja.

 

 • Ročný update softvéru v AMS komponentoch. Pre správnu činnosť jednotlivých funkcii AMS stroja je potrebné minimálne 1x ročne urobiť aktualizáciu softvérov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Diagnostika strojov prostredníctvom softvéru SERVICE ADVISOR – 1x ročne. Servisný technik pomocou softvéru SERVICE ADVISOR vykoná pri predsezónnej prehliadke stroja hĺbkovú diagnostiku jednotlivých komponentov, čím sa zabezpečí lepšia príprava stroja na sezónu. Zisťovanie poruchy je tak presnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

 • Vyhodnotenie využitia výkonu strojov z LOAD PROFILE SERVICE ADVISOR. Z Load Profile Service Advisor je možné dodatočne zistiť skutočné využitie výkonu motora. Získané údaje slúžia ako podklad pre ešte lepšie vyškolenie obsluhy z hľadiska efektívnejšieho využívania stroja. Správne využitie stroja zabezpečuje jeho dlhšiu životnosť a nižšiu spotrebu paliva a náhradných dielov.

 

 

 

 

 

 • Preškolenie na používanie JDLink a operačného centra. Operačné stredisko na MyJohnDeere je vaše centrálne miesto pre pripojenie k vašim strojom, poliam a realizovaným prácam. Jednoducho sa používa, je prístupné z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením, kde si môžete zobraziť a analyzovať svoje informácie prostredníctvom niekoľkých kliknutí. Zákazník, ktorý má predplatený tento program, bude podrobne oboznámený s používaním MyJohnDeere.

 

 • JDLink – optimalizácia strojového parku. Najnovšie stroje sú štandardne vybavené funkciami JDLink. V rámci funkcie JDLink sú k dispozícii dve rozhrania JDLink Access a JDLink Connect. Prostredníctvom týchto systémov dokážete monitorovať vaše stroje, kde a ako pracujú, získavate prístup k dôležitým informáciám o stroji napr. ako je zaťažený motor, ako sú využívané jednotlivé funkcie stroja, môžete analyzovať a optimalizovať výkonnosť stroja so zameraním na zvýšenie efektívnosti, prijímať SMS výstrahy alebo e-mailové správy. Vyššia forma spojenia JDLink Connect umožňuje vzdialene sa pripojiť k displeju stroja a bezdrôtovo prenášať dáta. Vzdialený prístup k displeju John Deere umožňuje kompetentným osobám na diaľku pomáhať obsluhe s nastavovaním stroja, čím optimalizujete výkon stroja a v konečnom dôsledku šetrite prevádzkové náklady. Aby ste mohli toto všetko realizovať, potrebujete len internetový prístup.

 

 

 • Zvýhodnená sadzba pri zapožičaní traktora. Zákazník si môže v prípade poruchy stroja zapožičať náhradný traktor za zvýhodnenú sadzbu na obdobie trvania opravy, ak ten bude u dodávateľa k dispozícii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Meranie výkonovej charakteristiky traktorov v prípade potreby. Počas merania výkonovej charakteristiky traktorov sa zisťuje výkon motora a spotreba paliva. Z nameraných údajov sa dá presnejšie stanoviť diagnostika jednotlivých komponentov stroja, zistiť či prebieha správne spaľovanie paliva v palivovom systéme, pričom počas merania sa zároveň diagnostikuje sací aj výfukový systém motora.

 

 • Školenie obsluhy na používanie AMS komponentov – 1x ročne. Uvedené školenie slúži na prehĺbenie vedomostí z oblasti ovládania automatických funkcií stroja, ako sú: AutoTrac, dokumentácia, klient, farma, pole, stroj, náradie a pod. Okrem toho má obsluha možnosť zopakovať si postup vytvárania výnosových a aplikačných máp, ako sa vytvárajú hranice pozemkov, spôsob ovládania sekcií a systému i-tecPro, prenos dát a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prístup a kontrola stroja cez Remote Display Access. Ak je stroj vybavený s displejom 2630 alebo GS4, tak máme možnosť pripojiť sa na tieto displeje cez systém MyJohnDeere. Tento systém vám ponúka vzdialenú kontrolu. Celý prístup beží on-line, takže v reálnom čase môžete optimalizovať, nastavovať alebo čítať chybové kódy v prípade poruchy stroja.

 • Poskytnutie korekčného RTK signálu. Zákazníci, ktorí majú predplatený program Ultegra, k aktivácii na navádzanie strojov s presnosťou RTK, dostanú korekčný signál zadarmo.

 

 

 

 

 

 

 • Plánovanie a sledovanie pravidelnej údržby strojov. Pomocou JDLink je možné sledovať údržbový interval stroja a kontrolovať vykonané a nevykonané údržbové intervaly prostredníctvom internetového pripojenia.

 

 • Aktivácia JDLink Connect na 1 rok. Na stroji, pre ktorý zákazník vybral servisný balík Ultegra, bude na začiatku roka sprístupnená vyššia aktivácia telematického systému JDLink Connect. Prostredníctvom tejto aktivácie je využívanie Operačného centra oveľa jednoduchšie a praktickejšie. Pri prenose dát z displejov do Operačného centra a späť v tomto prípade odpadá fyzická práca s USB kľúčami – všetky tieto operácie je možné vykonávať bezdrôtovo. Rovnako je možné bezdrôtovo posielať predpisové mapy vašich parciel v prípade variabilného dávkovania rôznych produktov.

 

 • Servisná regenerácia DPF a DOC zahŕňa servisné čistenie uvedených filtrov na základe chybových hlásení.