FarmSight servisný balík PremiumFarmSight servisné balíčky sú založené na John Deere FarmSight – jedinečnej kombinácii, ktorú tvoria inteligentné stroje, najnovšie komunikačné technológie a špecifické poradensko-servisné služby. FarmSight rovnako prináša proaktívny prístup k zákazníkovi, predlžovanie bezporuchovej prevádzky, optimalizáciu strojového parku, zlepšenie výkonnosti strojov a pomáha poskytovať kvalifikované informácie pri agronomickom rozhodovaní.

 

Servisný balík Premium zahŕňa služby programu Štandard doplnené o:

 • Praktické nastavenie stroja v poľných podmienkach – 1x ročne. Servisný technik alebo kompetentná osoba na základe požiadania zákazníka zaškolí obsluhu stroja priamo v teréne. Zaškolenie zahŕňa nasledovné oblasti:

Traktor

  • správne nahustenie pneumatík podľa konkrétnych podmienok,
  • stanovenie veľkosti závažia pre správne rozdelenie hmotnosti traktora na prednú a zadnú nápravu,
  • stanovenie optimálnej hodnoty prekĺzu hnacích kolies traktora,
  • správne pripojenie náradia na trojbodový záves a vonkajšie okruhy,
  • nastavenie automatického režimu motora a ovládanie funkcií automatickej prevodovky

Obilný kombajn

  • správne pripojenie žacieho stola a adaptérov,
  • automatické nastavenie kombajnu na zberanú plodinu, postup činnosti pri riešení kvality zberu

 

 

 

 

 

Samohybné rezačky

  • správne pripojenie adaptérov Pick Up a Kemper,
  • správne nastavenie podávacieho a rezacieho ústrojenstva, správne nastavenie miagača zŕn a metača

 

 

 

 

 

 

Samohybné postrekovače

  • správna voľba postrekovacích trysiek, nastavenie postrekovacej dávky
  • správne nastavenie a používanie automatických funkcií a systému AutoTrac

 • Zvýhodnená sadzba za servis strojov cez víkendy, počas štátnych sviatkov a dni pracovného voľna. Hodinová sadzba za opravu – víkend (ďalej len víkend), zahŕňa práce cez víkendy, počas štátnych sviatkov a dni pracovného voľna. Víkendom sa rozumie čas od piatka 16:00 hod do pondelka 07:00 hod. Pracovným dňom sa rozumie čas od pondelka 07:00 hod do piatka 16:00 hod. Hodinová sadzba za opravu – víkend uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy sa týka balíka Štandard. Pre ostatné balíky platí rovnaká sadzba za opravu cez víkendy ako cez pracovný deň.

 

 • Predsezónna kontrola – Expert check. Je špeciálna kontrola stroja, pre zistenie okamžitého technického stavu podľa predpísaných štandardov výrobcu. Pozostáva s presne určených kontrolných bodov, ktoré vykonáva servisný technik. Okrem kontroly hlavných mechanických funkcií, kontrolujú sa aj všetky prevádzkové náplne, za účelom dosiahnutia maximálnej prevádzkyschopnosti. Pri traktoroch takáto kontrola zahŕňa približne 120 kontrolných bodov, pri kombajnoch je to okolo 210, rezačky majú asi 180 a samohybné postrekovače dokonca až 240 kontrolných bodov. Zákazník po jej vykonaní dostane podrobnú správu o technickom stave stroja. V rámci predsezónnej kontroly servisný technik spolu so skladníkom vypracujú chorobopis stroja a pripravia cenovú ponuku na opravu stroja, ktorá sa následne predloží zákazníkovi na schválenie rozsahu a termínu začatia predsezónnych opráv.
 • Aktualizácia softvéru v riadiacich jednotkách strojov – 1x ročne. Pre správnu činnosť jednotlivých funkcií stroja a zlepšenie prevádzkyschopnosti je potrebné minimálne 1x ročne urobiť aktualizáciu softvérov v riadiacich jednotkách pomocou Service Advisor. Aktualizácia po prihlásení sa do systému je dostupná na internetovej stránke John Deere.

 • Diagnostika, kalibrácia a nastavenie komponentov – Po aktualizácii softvéru v riadiacich jednotkách si systém stroja vyžiada kalibráciu a nastavenie aktualizovaných komponentov. Pri traktoroch je pre túto činnosť potrebné každoročne diagnostikovať a kalibrovať prevodovku, kde dochádza k opotrebeniu a zmene medzných hodnôt jednotlivých dielov prevodovky. Pri kombajnoch, rezačkách a samohybných postrekovačoch je potrebná kalibrácia a nastavenie komponentov špecifických pre účel daného stroja, aby bola zabezpečená maximálna výkonnosť stroja počas sezóny.

 

 

 • Diagnostika hydraulického systému (vrátane riadenia) – pomocou špecializovaných meracích prístrojov sa odmerajú tlaky a prietoky jednotlivých hydraulických komponentov stroja, čím sa zistí stav opotrebenia a funkčnosť systému. Pri traktoroch sa jedná o riadenie, brzdy, prevodovku, trojbodový záves, vonkajšie hydraulické okruhy, odpruženie, uzávierky, predný náhon a vývodové hriadele. Pri kombajnoch, rezačkách a postrekovačoch sa diagnostikujú komponenty hydrostatiky a hydrauliky.

 

 

 • Aktívne sledovanie chybových hlásení a EXPERT ALERT-ov. Táto služba ponúka rýchle informácie v podobe chybových hlásení a Expert Alertov, kde predvolené kontaktné osoby dostávajú chybové hlásenia formou emailu. Informácie o chybových hláseniach dostáva rovnako aj príslušný servisný technik, ktorý proaktívne podľa závažnosti tohto chybového hlásenia začína s odstránením prípadnej poruchy.