Predsezónna inšpekcia Expert CheckExpert Check: Prečo ho chete

Toto nie je váš obvyklý program údržby. Toto je nástroj, ktorý vaše stroje pripraví na sezónu. Využívanie lepších informácií. Využívanie najlepších znalostí.

Naši experti: Vedia viac, vidia viac!

Naši experti vykonajú hĺbkovú technickú diagnostiku využívajúc fabricky aktualizovaný zoznam kontrolných bodov a poľných dát z predchádzajúcej sezóny. Jedinečnosť John Deere a Agroservis spolupráce. Senzory, elektronické komponenty a softvér sú vyhodnocované použitím diagnostického nástroja John Deere Service Advisor, ktorý je exkluzívny pre stroje John Deere.

Naši experti odporučia najnovšie náhradné diely a príslušenstvo, ktoré vám dokážu získať najviac výkonu z vášho stroja. Výsledkom inšpekcie je správa, v ktorej sú uvedené nedostatky, potreby a odporúčania pre váš stroj. ExpertCheck je vašou neoddeliteľnou súčasťou prípravy strojov John Deere na najbližšiu sezónu. Vezmime si za príklad prípravu kombajnov pred žatvou. Žatva je moment, kde sa rozhoduje o úspechu po celoročnej práci na vašich poliach, po takmer celoročnej starostlivosti o plodiny. Práve počas žatvy je výpadok nedostatočne pripraveného kombajnu na sezónu najväčším rizikom a možnosťou straty cennej úrody.

V prípade poruchy kombajnu na približne jeden deň, kde sa tejto poruche dalo predísť, riskujeme nevymlátených 30 hektárov repky olejnej, čo pri priemernej úrode 3 t/ha a trhovej cene cca 350 €/t môže spôsobiť výpadok 31 500 € v tržbách podniku, ak práve ten jeden deň bude chýbať k úspešnému ukončeniu žatvy pred vlnou búrok s ľadovcom, ktorý túto repku vymláti za nás. Samozrejme je ťažké hovoriť o tom, aký ekonomický dopad môže spôsobiť nedostatočne pripravený stroj na sezónu, no lepšie je neriskovať poruchu stroja počas sezóny a nechať ho skontrolovať expertom spoločnosti Agroservis a po odporúčaniach aj vymeniť, nastaviť, obnoviť, aktualizovať časti stroja John Deere.

To sa vždy oplatí!

ExpertCheck je vašou neoddeliteľnou súčasťou prípravy strojov John Deere na najbližšiu sezónu.

ExpertCheck traktory

  • viac než 120 kontrolných bodov
  • k dispozícii na všetky typy traktorov John Deere bez obmedzenia veku
  • viac než 650 ExpertCheckov ročne