Emisná norna Interim Tier4 / Stage IIIB 

Všetky spaľovacie motory - dieselové, benzínové, na propán a zemný plyn obsahujú vo svojich výfukových plynoch oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (HC), pevné častice (PM) a oxidy dusíka (NOx). V reakcii na rastúce znečistenie ovzdušia, rozhodli sa príslušné regulačné orgány v Európe, Japonsku a USA na stanovení emisných predpisov, podľa ktorých jednotlivé výkonové kategórie dieslových motorov musia spĺňať nasledovné limity emisií:

 

 

Z uvedeného vyplýva, že dočasná emisná norma Interim Tier 4 / Stage IIIB, ktorá začína platiť pre motory vyrobené od 1. 1. 2011, znížila obsah pevných častíc (PM) takmer o 90 % a NOx o 50%. Táto etapa znižovania emisií bude pokračovať ešte ďalej, pričom v roku 2015 uvedené čísla by sa mali blížiť k nulovej hodnote.

 

 

Spôsoby, ako sa dá momentálne splniť táto úloha sú založené na redukcii výfukových plynov. Prvý spôsob  využíva systém selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorým sa vykonáva katalyzácia za použitia močoviny. Táto technológia si vyžaduje komplexný dávkovací systém a vyhrievaný tank na močovinu, čím sa zabráni zamrznutiu uvedenej tekutiny.

 

 

Druhý systém využíva technológiu založenú na chladení recirkulovaných výfukových plynov (EGR), variabilnej geometrie turbodúchadla (VGT) a pridaním integrovaného duálneho filtra. Ten pozostáva z oxidačného katalyzátora (DOC) a filtra pevných častíc (DPF). Tento systém stavia na osvedčenej technológii a očakáva veľmi pozitívne výsledky.

 

 

emisie-motorJohn Deere bol prvý výrobca, ktorý začal využívať chladené recirkulácie výfukových plynov (EGR) a variabilnú geometriu turbodúchadla (VGT) v motoroch používaných v poľnohospodárskych strojoch pre splnenie emisnej normy Tier 3 / Stage IIIA.

 

Pri nezávislom testovaní v Nebraske dosiahli motory John Deere PowerTech Plus 9.0 l vďaka používanej novej technológii nie len predpísané emisie, ale aj takmer o 9 % menšiu spotrebu paliva ako predtým používané motory. Veľmi priaznivé výsledky dosiahli uvedené motory aj v porovnaní s konkurenciou, kde boli najlepší v spotrebe paliva a spoľahlivosti vo svojej triede.

 

Z tohto dôvodu sa John Deere rozhodol pri dočasnej emisnej norme Interim Tier 4 / Stage IIIB stavať na osvedčenej technológii a očakáva, že know-how investované do rozvoja prinesie veľmi priaznivé výsledky ohľadom plnenia emisných predpisov, palivovej hospodárnosti, poskytovaného výkonu, spoľahlivosti a prevádzkových nákladov.

 

 

emisie-tier4Dočasná emisná norma Interim Tier 4 / Stage IIIB pre PowerTech motory s výkonom 130 kW (174 koní) a vyššie, využíva výstupný filter, ktorý obsahuje diesel oxidačný katalyzátor (DOC) a filter pevných častíc (DPF).

Za normálnych prevádzkových podmienok oxidačný katalyzátor (DOC) reaguje s výfukovými plynmi, čím dochádza k znižovaniu emisií oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, oxidov dusíka a niektorých pevných častíc (PM).

Následne filter pevných častíc (DPF) zachytáva cez pórovité steny zostávajúce pevné častice (PM). Zachytené častice nakoniec oxidujú prostredníctvom self – aktivačného procesu čistenia tzv. pasívnej regenerácie, ktorá využíva odpadové teplo vytvorené za normálnych prevádzkových podmienok.

John Deere nadväzuje na zavedený a osvedčený úspech svojich dieselových motorov PowerTech bez zbytočných ďalších nákladov a možných vznikajúcich ťažkostí technológie SCR.

 

 

Spoločnosť John Deere má viac ako 85 ročné skúsenosti a odborné znalosti s výrobou spaľovacích motorov. Od roku 1949 bolo vyrobených viac ako 5 miliónov dieslových motorov. John Deere je svetovým lídrom vo vývoji vznetových motorov, o čom svedčí aj fakt, že mnohé z ních sa používajú nie len v mobilných ale aj v stacionárnych strojoch napr. v stavebníctve, námorníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, kompresoroch, generatoroch, čerpadlách a pod. John Deere Power Systems je jedným z mála výrobcov na svete, ktorí vyrábajú

 

 

motory výhradne pre poľnohospodárske účely. Táto špecializácia poskytla spoločnosti John Deere neporovnateľné skúsenosti nadskok vo vývoji motorov. Motory sú stavané tak, aby vydržali extrémne zaťaženie, vibrácie, teploty a pracovné cykly. John Deere vyrába motory v piatich výrobných závodoch na celom svete. Motory používané v poľnohospodárskych strojoch John Deere, ktoré sa predávajú na Slovensku sú vyrábané vo výrobnom závode v Saran (Francúzsko), alebo vo Waterloo (USA).

 

 

Spoločnosť Agroservis, ktorá je autorizovaným zástupcom výrobcu John Deere pre Slovensko, poskytuje svoje služby v oblasti predaja a servisu už takmer 20 rokov. Vybudovaná predajno-servisná sieť v rámci celého Slovenska je zárukou toho, že v prípade potreby budú vzniknuté problémy promptne riešené, pretože je tú odborný servis a podpora.