fbpx

Univerzálny pomocník pre vynikajúcu štruktúry pôdy – Güttler Magnum

V ďalšej zo série reportáží zameraných na skúsenosti s technikou od spoločnosti Agroservis sme sa vybrali do poľnohospodársky silného levického okresu. Našou úlohou bolo tak, ako aj doteraz, získať referencie o ďalšej silnej značke z portfólia spoločnosti Agroservis. Objektom nášho záujmu bola tentoraz technika značky Güttler, konkrétne valce Magnum V obci Horné Semerovce, v spoločnosti AGRO – SEMEG S 3 s.r.o. práve jeden takýto stroj vlastnia.

Na začiatok si povedzme pár slov o zákazníkovi.

Spoločnosť AGRO – SEMEG S 3 s.r.o. Horné Semerovce hospodári na výmere 1 600 hektárov ornej pôdy. Štruktúru osevu majú v okolí Horných Semeroviec skutočne pestrú, a miesto si tu na obhospodarovaných poliach našli ozimná pšenica, jačmeň ozimný, repka, lucerna, mak, kukurica na siláž a zrno, slnečnica a tiež sója. K pestovaniu poslednej menovanej plodiny sa spoločnosť vracia po viac ako šiestich rokoch, po ťažkej minuloročnej jeseni v segmente pestovania obilnín.

Riaditeľom spoločnosti je Ing. Martin Marček PhD., ktorý ako predstaviteľ novej generácie farmárov snaží svoje hospodárenie diverzifikovať, čo je v konečnom dôsledku vidieť aj na širokom zastúpení pestovaných plodín v osevnom postupe. Okrem rastlinnej výroby sa v Horných Semerovciach venujú i chovu hovädzieho dobytka s počtom 160 ks dojčiacich kráv v systéme beztrhovej produkcie mlieka. K tomuto účelu dobrý hospodár vyčlenil neprodukčné časti pozemkov, ktoré boli následne zatrávnené a momentálne slúžia na spásanie dobytkom. Cieľom spoločnosti je zastabilizovať tento chov na 200 ks základného stáda. Pri takto širokom zábere spoločnosti je zrejmé, že jej strojový park musí spĺňať náročné požiadavky na spoľahlivosť a flexibilitu. Práve o nárokoch na vybavenie a spoľahlivosť mechanizácie a strojového vybavenia  sme sa viac dozvedeli v rozhovore s riaditeľom spoločnosti AGRO – SEMEG s.r.o.

Dnes sme si Vás dovolili navštíviť s cieľom získať viac informácií o závesnej technike od spoločnosti Agrosevis. Na začiatok by ste mohli našim čitateľom načrtnúť, s akými výzvami sa stretávate pri vašom hospodárení.

Ako isto viete, naša spoločnosti hospodári v levickom okrese. Naše parcely sa rozprestierajú v kotline, pozdĺž toku Štiavnička, čo má vplyv na celkový chemizmus a taktiež štruktúru obhospodarovanej pôdy. Hospodárime v zrážkovom tieni. Zrážky tu nie sú pod dlhodobým normálom, ale rovnomernosť ich rozloženia nie je ideálna a robí nám problémy. Preto sme nútení prispôsobiť sa podmienkam aj z hľadiska prípravy pôdy, používaných technológií a ošetrovania porastov, aby sme minimalizovali straty neproduktívnym výparom z pôdy a aby sme lepšie hospodárili s vodou.

Prevažná väčšina pôd, na ktorých hospodárime sú pôdy ťažšie. Približne desatinu celkovej výmery predstavujú ľahké piesky a nezanedbateľné zastúpenie majú tiež minútové pôdy. Pri týchto minútových pôdach sa treba vedieť trafiť a ak sa v nich dá pracovať, treba to využiť a ísť do nich doslovne „nárazovo“. Pripraviť, otvoriť, zasiať, a hneď aj zatvoriť, to všetko v najkratšom možnom čase. Tomuto fenoménu sme museli prispôsobiť na našom podniku aj výber techniky a rozvoj mechanizácie, ktorú používame. Poľnohospodárskych strojov rôznych značiek je na trhu obrovské množstvo a tak si zákazník nemá problém z nich vybrať. Dôležité však je vybrať si správne.

Značiek na trhu je veľké množstvo. Čím Vás presvedčili práve valce Güttler?

Naším cieľom bolo nájsť stroj, ktorý niečím vystupuje z radu. Stroj, ktorý nebude len obyčajným valcom, ale bude mať univerzálne využitie ako na jeseň, tak i na jar. Takéto univerzálne využitie mali mať podľa skúseností viacerých poľnohospodárov práve valce značky Güttler, takže môžem konštatovať, že nás presvedčili najmä referencie od iných okolitých podnikov. Nezanedbateľný je tiež fakt, že sa tieto stroje vyrábajú v blízkom Maďarsku, čo je veľmi výhodná lokalita, ak hľadíme vpred a myslíme aj na budúcnosť servisovania stroja a dostupnosť náhradných dielov.

Prečo ste sa rozhodli práve pre model Magnum s pracovným záberom dvanásť metrov?

Stroje sa snažíme vyberať tak, aby sme minimalizovali prejazdy po našich pozemkoch. Naším cieľom je totiž postupne prejsť na riadený pohyb strojov po poli, takzvaný CTF systém. Tým, že prevažnú väčšinu strojov a energetických prostriedkov máme práve od spoločnosti Agroservis, využívame i operačné centrum myjohndeere, vďaka čomu máme k dispozícii a-b línie. Využívame ich na minimalizovanie prejazdov a utláčania pôdy, čo v dlhodobom horizonte vedie k zvyšovaniu úrod. Koľajové riadky máme nastavené na dvadsaťštyri metrov, pretože naše parcely majú dosť vlnitý reliéf a pri postrekovaní by nám väčšie zábery strojov robili problémy. Týmto podmienkam sme prispôsobili väčšinu našej techniky a vyberáme si stroje v násobkoch pracovných záberov, ako tomu je aj pri spomínaných valcoch Güttler Magnum. Vybrali sme si model s hydraulickým sklápaním, s pracovnou šírkou 12 m, ktorý presne spĺňal naše požiadavky – univerzálnosť a odlišnosť od ostatných strojov.

V čom konkrétne spočíva odlišnosť tohto stroja od ostatných? Je to v ich práci?

Ako som už spomínal, podmienkou pri výbere stroja bola možnosť využívať ho aj na jar, keď máme na našich pôdach silné pôdne prísušky. Referencie z Maďarska a aj z okolitých slovenských podnikov nám podali zaujímavú informáciu, a síce, že tento valec je možné používať aj ako stroj na podporu odnožovania obilnín. Po jarnom zásahu s týmto strojom majú títo zákazníci overené, že sa im vďaka valcovaniu so strojom Magnum zvýšila úroda obilnín o 10-15 %. Stroj pôsobí efektne na rastliny tak, že hroty jeho valcov kontaktom stimulujú obilninu, ktorá následne reaguje a vytváraním priaznivých rastových hormónov. Tie potom pozitívne vplývajú na jej odnožovanie. Môžeme povedať, že tieto valce majú doslova odnožovací účinok. Na jar sme ho teda na odporúčanie maďarského výrobcu nasadili na odnožovacie valcovanie, kde sme s ním prešli zhruba u nás a v službách spolu 700 hektárov. Pozitívny efekt na plodinách vývoji a kondičnom stave obilnín vidno už dnes.

Ak prejdete s valcom po parcele, na povrchu to vyzerá tak, akoby pôda ani nebola zavalcovaná. Ich hviezdicový profil však pôsobí tak, že utuží osivové lôžko, nad ktorým zanechá prirodzene kyprú a zároveň uzavretú pôdu. Samozrejmosťou je, že tento hviezdicový profil narúša aj pôdny prísušok. Čističe na valcoch, sú ďalšou výhodou, ktorú má tento stroj oproti konkurencii. V náročných podmienkach dokážete „obyčajný“ stroj zalepiť a ostane Vám len valec. Pri tomto stroji však hviezdicové segmenty pracujú medzi sebou, škrabky sa zaklopia a odrežú zeminu, aby sa nenabaľovala na valec. Tým sa zachováva jeho hlavná pracovná funkcia i pri práci v nepriaznivých podmienkach.

Valce teda využívate na jar, ale prácu si zastanú aj na jeseň, je tak ?

Na jeseň podľa potreby valcujeme buď pred sejbou, alebo po sejbe repky. Minulý rok, keď sme stroj zakúpili, sme ho vyskúšali pred jej sejbou, čo sa nám osvedčilo. Na vzchádzaní repky som sám videl, že bolo rovnomernejšie a to aj vďaka rovnomernému vzlínaniu vody v pôde. Pri valcovaní s hladkým valcom máme skúsenosti, že ak po hladkom valci príde návalový dážď, po vyschnutí sa pôda doslova zleje a stvrdne ako „betón“. Pri obilninách sme na jeseň akurát po jačmeni ozimnom valcovali po sejbe.

Väčšinou je to tak, že požiadavky má zákazník na stroj. Aké sú však požiadavky týchto valcov na zákazníka, respektíve na ťahový prostriedok, s ktorými sú agregované ?

Stroj agregujeme s traktorom John Deere 6195M s výkonom dvesto konských síl. Naše pozemky orieme len minimálne, v prevažnej väčšine iba na parcelách, kde rozhadzujeme maštaľný hnoj, preto sme si valec i napriek tomu, že k nemu výrobca ponúka rôznu doplnkovú výbavu, nevybavili ani predným smykom, ani prútovou sekciou a tak výkon traktora prevyšuje požiadavky valcov Magnum. Vďaka hydraulicky sklopnému rámu nie sú problémom ani presuny, keďže sa stroj dokáže vtesnať do prepravnej šírky 3,0 m.

Na to, že valce disponujú veľkým pracovným záberom kopírujú terén veľmi dôkladne. Je to vďaka tomu, že rám stroja je rozdelený do sekcií po 1,5 m. Celkovo máme s valcami Güttler zatiaľ len pozitívne skúsenosti.

Keď už spomínate skúsenosti, záver nášho dnešného rozhovoru nasmerujme k samotnému predajcovi. Aké sú teda Vaše skúsenosti so spoločnosťou Agroservis?

Od spoločnosti Agroservis máme momentálne štyri traktory a jeden obilný kombajn T670i. S predošlými traktormi iných značiek sme mali problém, najmä čo sa týka servisu. Aj preto sme si zvolili značku John Deere a spoločnosť Agroservis. Všetky stroje sa môžu pokaziť, a v tej chvíli je dôležitá spoľahlivosť, promptnosť a prístup servisu. Ani jedna z firiem nerobí zadarmo, ale ak si človek zráta, čo je lacnejšie a čo drahšie – keď Vám stroj vypadne a čakáte dva-tri dni na opravu, nestihnete agrotechnické termíny a ušlý zisk Vám už nikto nenahradí. V Leviciach, ktoré sú od nás vzdialené zhruba tridsať kilometrov majú pomerne veľké a dobre vybavené servisné stredisko s množstvom skúsených pracovníkov. Tým sa zatiaľ vždy podarilo vyriešiť všetky naše problémy pri poruchách strojov v čo najkratšom možnom čase počas hlavnej sezóny. A to nezávisle na tom, či je piatok, či je sviatok.

Pridaj komentárĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this