fbpx

Píšu o nás – Školenie obslúh traktorov a mechanizátorov 2023

Navštívili sme školenie spoločnosti Agroservis

V dňoch 2. – 10. februára sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex uskutočnilo školenie obslúh strojov, organizované spoločnosťou Agroservis. Po vynútenej pandemickej prestávke sme sa plní chuti zúčastnili podujatia, ktoré na Slovensku nemá obdoby, a ktoré opäť trhalo rekordy v počtoch návštevníkov – tentoraz aj za účasti študentov stredných odborných škôl. Práve tu spoločnosť Agroservis ukázala, ako lídrovi na trhu záleží na vzťahoch s verejnosťou, ako aj na investícii do vzdelávania budúcich generácií. 

V úvode podujatia sa slova ujal generálny riaditeľ spoločnosti Agroservis, Ing. Radoslav Jurča, ktorý osobne privítal zúčastnených počas všetkých siedmich dní školenia. Ako uviedol vo svojom príhovore, od 1. januára 2023 došlo najmä z dôvodu zjednodušenia administratívy ku spojeniu firiem Agroservis Komárno, Agroservis Stred a Agroservis Západ pod jednu spoločnosť Agroservis so sídlom v Komárne. „Samozrejme všetky strediská, ako aj pracovníci ostávajú zachované presne v tých lokalitách, na ktoré boli naši zákazníci zvyknutí,“ ozrejmil generálny riaditeľ spoločnosti. 

Prvé dva dni spoločnosť zorganizovala školenia pre žiakov stredných odborných škôl a obsluhy rozhadzovačov priemyselných hnojív. Následne počas celého nasledujúceho týždňa firma usporiadala školenia pre obsluhy strojov John Deere, kde mohli všetci zúčastnení načerpať cenné informácie, o ktorých sa dočítate len málokde. Hala M5 bola po troch rokoch rozdelená opäť na štyri stanovištia, na ktorých pracovníci spoločnosti Agroservis odprezentovali zákazníkom a študentom tie najdôležitejšie témy, ktoré by mal každý moderný obslužný pracovník ovládať. V roku 2020 sa školenia zúčastnilo približne 1 400 ľudí, a tento rok došlo opäť k pokoreniu tohto rekordu s počtom 1 700 zúčastnených. Spoločnosť tentoraz vyčlenila jeden deň aj na samostatné školenie pre obsluhy rozhadzovačov priemyselných hnojív KUHN.

Ako pre našu redakciu uviedol zástupca spoločnosti Agroservis, Ing. Peter Mihaľ, CSc., so školeniami obslúh začínala firma v roku 1997. „Hlavným dôvodom, prečo preškoľujeme obsluhy už viac ako dvadsať rokov je fakt, že chceme aby sa obslužní pracovníci stali profesionálmi, ktorí dokážu svoj stroj využívať čo najefektívnejšie. V minulosti naši zamestnanci cestovali od februára do apríla po celom Slovensku, kde sme pre našich zákazníkov robili viacero menších školení. Z priestorového a časového hľadiska sa však jednalo o veľmi náročné riešenie. Naša firma sa neustále posúva dopredu a tak sme v roku 2020 prišli s myšlienkou spraviť veľké školenie, kde budeme mať k dispozícii všetku techniku a lektorov na jednom mieste. Pozvánky sme rozoslali do všetkých regiónov, kde spoločnosť Agroservis pôsobí a tak sa školenia mohli zúčastniť naši zákazníci od východu po západ. Odozva od zákazníkov bola skvelá, pretože ľudia zabúdajú a technika sa každým rokom ďalej vyvíja. Preto sme aj tematiku tohto školenia koncipovali tak, aby sme zahrnuli starostlivosť o stroje a údržbu.“

Tento rok navyše spoločnosť oslovila osem škôl, ktoré sa zúčastnili tohto školenia. Konkrétne sa jednalo o odborné školy z Moldavy nad Bodvou, Kežmarku, Pruského, Levíc, Topoľčian, Rimavskej Soboty, Galanty a doplniť, čo dokopy činí 200 študentov plus doprevádzajúcich pedagógov. Študenti, ktorí sa školenia zúčastnili sa budú rozhodovať, či budú pokračovať v štúdiu ďalej, alebo pôjdu do praxe. Možno si vyberú firmu, ktorá sa zaoberá predajom techniky, alebo sa zamestnajú v poľnohospodárskom podniku. Všetkým zúčastneným študentom poskytla spoločnosť Agrosevis kompletný materiál, prezentovaný pracovníkmi na jednotlivých stanovištiach a tak majú tieto cenné informácie k dispozícii pre svoj ďalší rozvoj. Ak pôjdu po štúdiu do praxe, aby vedeli, že ich čaká práca so špičkovými modernými strojmi, ale zároveň aby vedeli, ako sa o tie stroje starať. Ak budú niektoríí z nich študovať ďalej a raz budú možno robiť vedúceho pracovníka, ktorý musí takisto ovládať techniku a vypomôcť svojim podriadeným. 

„So strednými školami spolupracujeme dlhodobo. Snažíme sa pravidelne navštevovať tieto odborné školy a študentom prednášať o najdôležitejších témach. V rámci duálneho vzdelávania navyše spolupracujeme s vybranými školami, ktoré ku nám svojich žiakov umiestňujú na prax, vďaka čomu opäť len získavajú cenné vedomosti z oblasti poľnohospodárskej techniky,“ konštatuje zástupca spoločnosti.

I keď sa v dnešnej dobre stará o údržbu vo vlastnej réžii čoraz menej podnikov, najmä kvôli zložitosti moderných strojov, vždy sa nájdu nejaké úskalia na ktoré treba upozorniť. V rámci celého Slovenska populácia strojov John Deere skutočne veľká, vďaka čomu disponuje spoločnosť Agroservis veľkým množstvom dát a skúseností o najčastejších chybách pracovníkov a poruchách strojov. A tak sa môže s týmito poznatkami so svojimi zákazníkmi podeliť. Navyše na trhu sú stále nové informačné technológie, o ktorých je dobré informovať.

1. stanovište – Proaktívna starostlivosť o stroje 

Na prvom stanovišti zástupcovia spoločnosti pripomenuli operátorom, aká dôležitá je údržba strojov a aké možnosti spoločnosť v tomto smere ponúka – napríklad aj plán údržby PowerGard a ExpertCheck – pravidelnú prehliadku strojov. Vždy môže ísť totiž o malú závadu, z ktorej ak sa zanedbá, môže vzniknúť porucha ktorej riešenie bude finančne nákladné a tak je lepšie ju vyriešiť v počiatočnom štádiu. Navyše, v dnešnej dobe je pracovníkov v poľnohospodárstve skutočne málo a tak sú mechanizátori radi, ak vôbec stíhajú vykonávať dennú údržbu tak, ako si to stroje vyžadujú. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť Agroservis plán údržby PowerGard a službu ExpertCheck. Jedná sa o predsezónnu kontrolu zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť strojov, kedy servisní technici na základe dohodnutého plánu spolu s obsluhou stroja alebo vedúcim pracovníkom spolu prejdú stroje na podniku, skontrolujú ich a spíšu odborný posudok o tom, čo by bolo treba pred sezónou potrebné na tom ktorom stroji opraviť. Na základe tohto posudku vypracuje spoločnosť pre podnik cenovú ponuku a je už len na vedení, pre výmenu ktorých opotrebovaných častí sa rozhodne. Ako uviedli zástupcova spoločnosti, je overené, že takáto predsezónna kvalitná príprava techniky je výhodná či už z cenového hľadiska (keďže sa vykonáva pred sezónou, kedy je čas na dodávku náhradných dielov často za zvýhodnené ceny), alebo z dôvodu nežiadúcich prestojov počas prác.

2. stanovište – Zníženie prevádzkových nákladov 

Optimalizácia strojovej súpravy, správna agregácia traktora, doťaženie stroja, hustenie pneumatík, spôsob jazdy, či telematika JD Link – o tomto všetkom sa zúčastnení mohli dozvedieť na stanovišti číslo 2. Či už sa jedná o ťažké poľné práce alebo práce v doprave, každý stroj alebo strojovú súpravu je možné optimalizovať tak, aby boli prevádzkové výkony čo najvyššie pri čo najnižších prevádzkových nákladoch. To všetko vplýva aj na spoľahlivosť a predĺženie životnosti strojov, na čo kladie dôraz aj spoločnosť Agroservis. Prezentované tu boli aj niektoré novinky výrobcu John Deere – za všetky spomenieme prvý autonómny traktor, či elektrický prevodovku eAutoPowr. Na tomto stanovišti sme mali možnosť zistiť viac aj o problematike výberu správnych pneumatík – tu si totiž spoločnosť prizvala experta firmy Bohnenkamp, ktorý sa vo svojej prezentácii venoval husteniu pneumatík, správnemu výberu rozmerov a ďalším vlastnostiam, ktoré vplývajú aj na spotrebu paliva. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, aký vplyv má správne doťaženie náprav traktora na prenos ťahového výkonu na podložku, či ako si nezničiť prevodovku nesprávnym výberom pneumatík.

3. stanovište – Zvýšenie výkonnosti strojovej súpravy

Displeje, ovládanie stroja, navádzanie AutoTrac, automatické otáčanie na úvrati iTec Pro, ovládanie sekcií, ISOBUS – pre niekoho známe pojmy a veľký prínos pre každodennú prax, no raz za čas je dobré si informácie osviežiť, a najlepšie sprevádzané praktickými a občas aj úsmevnými ukážkami. Do poľnohospodárstva neustále prichádzajú nové technológie a je dobré, ak podnik tieto technológie aj využíva – je to jedna z ciest, ako v poľnohospodárstve profitovať. Nestačí však stroj len našpecifikovať a objednať, pretože obsluha ho musí vedieť v prvom rade aj ovládať. Práve tomuto sa venovali pracovníci spoločnosti Agroservis na stanovišti, kde ukázali, ako nastaviť anténu pre príjem satelitného signálu na traktore, navigáciu, a samotné náradie v terminály traktora. Zároveň sa zúčastnení mohli dozvedieť, ako je možné vďaka používaniu týchto technológií šetriť náklady, zvýšiť výkonnosť a minimalizovať odchýlky. Navyše, poľnohospodárska technika potrebuje tak, ako iné moderné stroje a technológie pre svoju správnu prácu aj občasné aktualizácie, na čo sa nezabudlo ani na nitrianskom výstavisku.

4. stanovište – Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov

Predsezónna príprava, údržbové intervaly, oleje, údržba strojov, kalibrácia prevodovky, zohrievanie hydrauliky, pripojenie závesného náradia – posledné stanovište dňa bolo rozdelené na dve časti podľa toho, s akým strojom obsluha najčastejšie pracuj(malé, či naopak veľké traktory). Servisní pracovníci spoločnosti tu do detailov prešli najčastejšie problémy, ktoré vznikajú pri prevádzke techniky. Niektoré problémy je možné riešiť aj na diaľku prostredníctvom vzdialeného prístupu, čo šetrí čas aj náklady, no v prípade, ak dôjde k závažnejšej poruche, je vhodné vyhľadať pomoc odborníkov. Prednášajúci sa zamerali na servisné intervaly, filtre, mazivá a všetko, čo prispieva k predĺženiu životnosti techniky. Nezabudlo sa ani na systémy recirkulácie výfukových plynov, ktorým sa už dnes v najnovších strojoch nevyhneme, a tak je dobré o ich prevádzke a údržbe vedieť čo najviac.

Prínos pre prax

„Podľa nás má tento typ školenia veľký prínos pre pracovníkov, ako aj študentov a plánujeme s ním pokračovať aj v budúcnosti. Jedná sa o službu pre zákazníkov, s ktorými chceme a potrebujeme byť neustále v kontakte a takýto typ bezplatného školenia je jedným z najlepších spôsobov, ako si upevniť vzťahy. Agroservis navyše oslavuje v tomto roku 30. výročie svojho založenia a tak máme naplánované rôzne marketingové aktivity. Začali sme podareným školením obslúh. Veľmi sa nám osvedčili demoukážky strojov, kde si môžu pracovníci vyskúšať stroje pri práci. Tento rok sa plánujeme zúčastniť takisto aj niekoľkých poľných akcií, akými sú napríklad deň poľa krmovín a pod. V septembri budeme oslavovať 30. výročie založenia spoločnosti, čiže verím, že si pre zákazníkov pripravíme niečo zaujímavé,“ dodáva na záver Ing. Peter Mihaľ, CSc.

zdroj: www.rno.sk

Pozrite si našu galériu:Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this