fbpx

JDLink v praxi – skúsenosti poľnohospodárov

JDLink – jedinečný telematický systém spoločnosti John Deere funguje už viac, ako 11 rokov. Od tej doby je na Slovensku pripojených do tohto systému takmer 1 000 traktorov, kombajnov, samohybných postrekovačov a silážnych rezačiek John Deere. Aké sú jeho prednosti v reálnej pestovateľskej praxi sme sa rozhodli overiť u dvoch rozdielnych zákazníkov – samostatne hospodáriaceho roľníka a na stredne veľkom poľnohospodárskom podniku, kde vedúce pozície zaujímajú dvaja perspektívni, mladí pracovníci. Jeden systém, dva pohľady na vec. Ak ešte nie ste presvedčený o jeho prednostiach, možno teraz zmeníte názor.

JDLink je súčasťou portálu MyJohnDeere.com, ktorý je zdarma pre zákazníkov firmy John Deere a zároveň je vstupnou bránou do presného poľnohospodárstva. Tí, ktorí s ním pracujú, si ho nevedia vynachváliť. JDLink využíva ku svojmu chodu navigáciu a internet a sprístupňuje širšie sledovanie stroja, jeho prevádzkových parametrov (sledovanie teploty, tlakov, zaťaženia motora, využívania jednotlivých komponentov v traktore, ako napríklad automatiky, zapínania uzávierky a pod.). Vďaka týmto informáciám dokážu jednotlivé servisné strediská sledovať každý jeden stroj, pomôcť s diagnostikou i na diaľku, prípadne upraviť základné parametre stroja.

JDLink využívajú aj tí najlepší

Prvým zo zákazníkov, ktorých sme navštívili, je samostatne hospodáriaci roľník Ing. Ján Jelen, ktorý sa poľnohospodárstvu venuje už od roku 1992. Ján Jelen obhospodaruje výmeru 580 ha, na ktorú vlastní pomerne pretechnizovaný strojový park. Prečo to však spomíname? Všetko má svoj dôvod, ako zistíte počas nasledujúcich riadkov.

Ján Jelen už na začiatok nášho stretnutia pripravil traktor 6155M vybavený telematikou a agregovaný s rozmetadlom, aby sme si ho spoločne prezreli. „Som pedant a všetko, do čoho sa pustím, sa snažím robiť čo najprecíznejšie. Odjakživa bolo mojím cieľom napredovať a využívať všetky dostupné novinky na trhu. Len presnou prácou docielim pri komoditách parametre, vďaka ktorým viem úrodu lepšie speňažiť,“ prezradil na úvod niečo zo svojho know-how samostatne hospodáriaci roľník.

SHR Ján Jelen sa zameriava čisto na rastlinnú výrobu. V okolí Levíc pestuje sladovnícky jačmeň s vysokými kvalitatívnymi parametrami pre spoločnosť Heineken, kukuricu, slnečnicu, pšenicu, či repku. Celú produkciu následne spracováva na pozberovej linke od spoločnosti Agroservis. Na značku John Deere nedá dopustiť už od čias, kedy si zaobstaral svoj prvý traktor John Deere. Ten kúpil Ján Jelen ešte v roku 1994 a ponúkol mu ho na jednej akcii samotný Markwart von Pentz, súčasný prezident poľnohospodárskej divízie JD. Ján bol zároveň, ako sa nám pochválil, jedným z prvých poľnohospodárov na Slovensku, ktorí vlastnili v traktore s logom jeleňa navigačný systém. A aj vďaka takémuto pokrokovému mysleniu sa poľnohospodár z obce Nová Dedina (okres Levice) umiestňuje pravidelne na popredných miestach v súťaži NAJ naše pole.

V strojovom parku samostatne hospodáriaceho roľníka nájdeme traktory John Deere 6220 SE, 6155M, 7200R, samohybný postrekovač 4630, obilný kombajn T670i, sejačku KUHN Maxima na presný výsev, či rozmetadlo KUHN AXIS, ktoré spolupracuje s telematikou JDLink, pre presnú a úspornú aplikáciu hnojív. Všetku túto techniku dodala spoločnosť Agroservis a pracuje s telematikou JDLink, vďaka ktorej sú práce omnoho presnejšie, ako v minulosti.

„My poľnohospodári musíme byť efektívni. Úspora nákladov spočíva najmä v presnosti. Ak vykonávame jednotlivé pracovné operácie s vysokou presnosťou, výsledkom je kvalitná produkcia. Systém JDLink je nenahraditeľným pomocníkom, a tých, ktorí takéto systémy nevyužívajú, môžeme pri dnešných cenách hnojív a pesticídov nazývať hazardérmi,“ zhodnotil J. Jelen a pokračuje: „Ja osobne využívam telematiku JDLink a navigáciu dlhé roky už pri obrábaní pôdy. Najväčší prínos má však pre nás pri sejbe, kde mi šetrí nemalé náklady. Pri zakladaní porastu zbytočne nepresievame, a pri výseve dávame hnojivo vždy iba pod pätku. Takto dokážeme ušetriť náklady nielen za hnojivo, ale aj za osivo súčasne. Celé pracovné operácie sú navyše zadokumentované v operačnom stredisku John Deere.“

Traktory „shr-kára“ sú tak vybavené navigáciou s presnosťou SF3, ktorá je využívaná pri každej pracovnej operácii. Síce sa to podľa slov poľnohospodára nezdá, ale aj malé nepresnosti zohrajú vo výsledku veľkú rolu. So strojmi, vybavenými telematikou JDLink dokážu pracovníci podávať vyššie výkony a pri väčšom počte operácií dochádza k výrazným úsporám nákladov aj času.

„Telematiku JDLink využívam primárne na dokumentáciu. Keďže som často preč, vďaka systému JDLink získavam informácie o odvedenej práci, presných dráhach, či spotrebe paliva. Viem si prezerať ako sa využívali všetky systémy, ako dlho bola napnutá navigácia, koľko bol zapnutý pohon prednej nápravy, ako boli spustené ramená trojbodového závesu, koľko hnojiva bolo aplikovaného na jednotlivé pozemky a pod.“ opisuje využitie telematiky samostatne hospodáriaci roľník. „Prostredníctvom portálu MyJohnDeere.com vytvárame urodové mapy a spracovávame výsledky pôdnych rozborov. Iba tak dokáže byť poľnohospodár ziskový a vykazovať výsledky. JDLink nám však pomáha aj pri zbere úrody. Hranice pozemkov podľa dotačných máp sme odoslali do kombajnu, ktorý pri príchode na pole automaticky parcelu rozoznal a priradil k nej správnu dokumentáciu. Takto sme opäť ušetrili čas a náklady.“

Nemalou pomocou sú podľa slov J. Jelena aj poruchové kódy a proaktívny servis, ktoré udržujú jeho stroje v chode. Servisný pracovník sa vďaka nim vie vždy pripraviť na výjazd, vybaviť sa náhradnými dielmi a poľnohospodár tak aj vďaka tomu dokáže využívať svoj stroj na maximum. Na záver nášho rozhovoru J. Jelen dodáva: „Dôležité je nevyčkávať s pracovnými operáciami, promptné zásahy zohrávajú dôležitú rolu. Navyše ak pracujem presne, chránim tým aj životné prostredie, čo je skvelým benefitom pre nás, aj budúce generácie.“

Pohľad dvoch mladých poľnohospodárov

Druhým podnikom, na ktorí sme sa v slnečný marcový deň vybrali bolo poľnohospodárske družstvo PD Horná Nitra, ktoré sa zaoberá takisto, ako aj prvý zákazník výlučne rastlinnou výrobou. Podnik však obhospodaruje štvornásobne väčšiu výmeru 2 200 hektárov. Svoje skúsenosti s telematikou JDLink nám popísali mechanizátor Miroslav Mendel a agronóm Ing. Miroslav Lipták. V PD Horná Nitra pestujú keksíkovú pšenicu, z ktorej dosahujú veľmi slušné úrody, sladovnícke jačmene, či už jarné, alebo aj ozimné, cukrovú repu, hrach, bôb, zemiaky, cesnak, sóju a samozrejme repku. Trvalé trávne porasty navyše naplno využívajú na produkciu sena.

„Na našu výmeru disponujeme pomerne dobre vybaveným strojovým parkom. Dôvod je prostý dokážeme takto lepšie využívať časové okná, ktoré máme k dispozícii. Rozhodli sa ísť cestou presného poľnohospodárstva a variabilnej aplikácie a aj v tomto smere nám pomáha telematika JDLink. Naše družstvo je momentálne vybavené tromi traktormi John Deere (2x6215R, 8285R a 8370R) a všetky sú vybavené telematikou JDLink. Gro strojov ovládajú mladí chalani do 30 rokov a tak sa v moderných technológiách vyznajú, takže každú jednu pracovnú operáciu vykonávame podľa navigácie, dokonca aj orbu,“ hovorí mechanizátor družstva, Miroslav Mendel.

Všetky stroje jazdia na podniku takmer výlučne po koľajových riadkoch, so snahou minimalizovať počty prejazdov po poli, i keď sa momentálne podľa slov mechanizátor ešte nejedná o plnohodnotný systém CTF. Pri zakladaní porastov, či prvotnom hnojení na jar tu využívajú navigáciu s RTK presnosťou, ktorou si navyše nanovo zadefinovali hranice všetkých pozemkov a vložili ich do portálu MyJohnDeere.com.

Podľa slov pracovníkov družstva nájde telematický systém JDLink na podniku využitie aj pri kompletnej dokumentácii prác. V tomto sú mladíci zruční a tak im operačné centrum MyJohnDeere slúži na nahrávanie zberových máp, vytváranie predpisových máp pre sejbu a následne sa tieto dáta využijú na variabilnú aplikáciu. „Ľudia, ktorí nevyužívali JDLink museli na takéto práce využívať externý softvér, no teraz sa to dá riešiť cez program Agrian a odoslať bezdrôtovo do traktora. Nové hranice poľa traktorista odošle do operačného strediska, odkiaľ ich potom odošleme do všetkých ostatných traktorov. Všetci majú tak k dispozícii rovnaké hranice a rovnaké trasy navádzania,“ pochvaľuje si mechanizátor družstva.

Pracovníci družstva sledujú napríklad aj to, ako šlo obrábanie pôdy na rovnakej parcele po určitej plodine s odstupom času, pri akých otáčkach traktor pracoval, aký bol preklz kolies pri práci, koľko nafty spálil, či pri akom zaťažení pracoval.

„Pre mňa ako agronóma je veľkým prínosom, že mi systém pomáha s evidenciou agronomických dát. Keď som sa tu zamestnal, začal som pracovať s veľkým bločkom, no dnes mi na niektoré úkony stačí otvoriť si portál myjohndeere. Vďaka nemu si dokážem odkontrolovať aplikovanú dávku hnojiva pri rozhadzovaní,“ zhodnotil prínos telematiky JDLink agronóm Ing. Miroslav Lipták. „Každý stroj, ktorý je ISOBUS kompatibilný si takto dokážem pekne skontrolovať, ako napríklad výsevok pri sejbe. JDLink je na nezaplatenie aj pri organizácii práce. Večer sa v kľude posadím s tabletom a vidím, akú výmeru obsluha v daný deň spravila. Na základe toho sa viem rozhodnúť, kde je pre nás dôležité, aby som pracovníka vyslal na ďalší deň.

Všestranné využitie

Telematika JDLink zaznamenáva pravdivé informácie opracovných operáciách. „Stalo sa nám, že sme siali s dvoma sejačkami s rôznym pracovným záberom na jednej parcele. Večer, keď som prišiel domov, pozeral som si pokrytie v operačnom stredisku a prišiel som na to, že nám na poli chýbal jeden nezasiaty pás. Sejačky s ISOBUS prestanú zaznamenávať prácu vtedy, ak reálne nesejú, čiže v prípade, že Vám dôjde osivo a idete ďalej po poli, práca nie je v operačnom stredisku zaznamenaná a vidíte, že pole nie je vysiate na 100 %. Tak sme vynechaný pás dosiahli ešte v ten deň,“ spomína s úsmevom mechanizátor M. Mendel.

Keď sú pracovníci družstva v teréne, telematiku využívajú agronóm s mechanizátorom napríklad aj pri tak zdanlivých maličkostiach, ako je rozvoz jedla. „Človek by to možno nepovedal, ale v rozľahlom chotári je takto možné ušetriť množstvo času, ktorý sa dá využiť omnoho produktívnejšie. Vďaka JDLink-u viem, kde sa pracovník so svojím strojom presne nachádza,“ zhodnotil prínos systému agronóm Ing. Miroslav Lipták. Okrem tohto „úsmevného“ využitia nájde telematika uplatnenie aj vo vážnejších situáciách.

Na záver sa mechanizátor s agronómom zhodujú, že ich cieľom je optimalizovať všetky pracovné úkony. A práve na plnenie takýchto cieľov je tu telematika JDLink.

Pridaj komentárĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this