fbpx

Deň udržateľného poľnohospodárstva John Deere

Dňa 27. mája usporiadala spoločnosť John Deere online tlačovú konferenciu ku svojmu dňu udržateľného poľnohospodárstva – John Deere Sustainability Day 2021. Pôvodný plán výrobcu bol jasný – prezentovať svoje technológie žurnalistom počas vlastného poľného dňa. Opatrenia to však ešte stále nedovolili a tak prišli zástupcovia spoločnosti s alternatívnym riešením. Už známe, ale aj pripravované technológie boli zúčastneným prezentované prostredníctvom niekoľkých veľmi zaujímavých videí. V nasledujúcich riadkoch sa im budeme podrobnejšie venovať.

John Deere je progresívnym výrobcom, ktorý pracuje takmer neustále na vyvíjaní nových technológií a zdokonaľovaní tých stávajúcich. Ako uvádzajú zástupcovia spoločnosti John Deere, ich úlohou je vyvíjať riešenia, ktoré umožňujú poľnohospodárom ostať produktívnymi, prípadne zvýšiť ich produktivitu. John Deere však stále viac pociťuje dopyt po strojoch, ktoré sú vhodné pre použitie v udržateľnom poľnohospodárstve. „Nikdy pred tým totiž nebolo poľnohospodárstvo pod takým tlakom a rastlinná výroba nebola nikdy pod takým drobnohľadom, ako je tomu práve teraz,“ uviedol Mark Von Pentz, prezident spoločnosti pre poľnohospodárskych strojov. Zníženie spotreby paliva o 1 – 3 % by znížilo aj emisie, no nie je to také jednoduché. Traktory na elektrický pohon nie sú stále ani dnes dobrou alternatívou. Dnes by musel mať totiž traktor s dvestopäťdesiatimi konskými silami nainštalovanú batériu s váhou 10 ton, aby dokázal na poli odpracovať jednu pracovnú zmenu. To ostáva však zo zrejmých dôvodov momentálne nereálne. Našťastie, je jedna stránka strojov, na ktorej vylepšovaní sa dá stále pracovať – a to sú straty pri prenose energie. Firmy môžu pracovať na vylepšení prevodoviek, poprípade prichádzať s efektívnejšími podvozkami. S takým prišiel aj John Deere pri svojom traktore radu 8RX.

V prvej časti podujatia sa venovali ochrane pôdy

50 % objemu pôdy sa skladá z pórov a dutín. Ak je na tejto pôde veľké zaťaženie, dôjde k zániku týchto pórov. V prípade, ak dôjde ku zničeniu veľkého množstva týchto pórov, pôda ďalej nebude schopná poskytnúť potrebné vlastnosti pre efektívne pestovanie plodín. Dôjde k narušeniu procesov výmeny vzduchu, vody a živín a dokonca dochádza k odstraňovaniu priestoru pre rast koreňov. Toto nazývame škodlivým zhutnením pôdy, vďaka ktorému poľnohospodári prichádzajú o 10 – 20 % úrody. Riešením je rozloženie hmotnosti na väčšiu kontaktnú plochu, ktoré je možné dosiahnuť použitím moderných nízkotlakových pneumatík, dvojmontáží, alebo systémov na úpravu tlaku v pneumatikách. Ďalším riešením je traktor s pásovým podvozkom, akým je napríklad John Deere 8RX. Tento traktor rozkladá svoju hmotnosť na podložku vďaka štyrom pásom na plochu 4,6 m², takže tlak na pôdu je veľmi nízky – iba 0,4 kg/cm². Traktor tak pôsobí na pôdu tlakom rovným mužovi s váhou 85 kg, stojacom na pôde v bežnej obuvi. Väčšia stopa znamená aj menšiu hĺbku koľaje, čo znižuje zhutnenie pôdy v hlbších vrstvách a zároveň znižuje valivý odpor. Menší valivý odpor znamená nižšiu spotrebu paliva a teda aj nižšie emisie CO2. Testy preukázali, že týmto spôsobom je možné znížiť spotrebu paliva o 10 percent. Od predstavenia modelu 8RX na veľtrhu Agritechnica uplynulo približne 18 mesiacov, ktoré spoločnosť využila na testovanie tohto stroja v reálnej prevádzke. Pri meraniach po traktore 8RX sa zistilo, že voda z povrchu poľa, po ktorom prešiel tento traktor sa vstrebávala do pôdy 3-krát rýchlejšie, ako tomu bolo po prejazde traktorom s bežnými pneumatikami. Použitie traktora s pásovým podvozkom teda neznamená len znížené riziko erózie, ale aj lepšie hospodárenie s vlahou a zároveň so živinami, čo sa premieta do väčšieho množstva biomasy a lepších úrod. Len trojpercentný nárast úrody zaručí v niektorých prípadoch až o 50 EUR vyšší zisk z hektára.

Aplikácia hnojovice – produktívne a zároveň udržateľne

Hnojenie pôdy maštaľným hnojom, prípadne hnojovicou je dnes často predmetom verejnej diskusie. Niet pochýb o tom, že hnojovica je hodnotným organickým hnojivom, ktoré však musí byť správne použité. Ako ho však správne použiť? Zástupcovia spoločnosti John Deere sú názoru, že to dokážeme jedine v prípade, ak sme schopní určiť nároky plodín na živiny a zároveň aj obsah živín v hnojovici. Obe tieto hodnoty sú dnes bez väčších problémov merateľné odobratím vzoriek pôdy a rastlín. Výsledky z takýchto rozborov umožňujú poľnohospodárom vytvárať aplikačné mapy, vďaka ktorým je možné vykonávať variabilnú aplikáciu hnojív. John Deere týmto spôsobom prezentoval počas tlačovej konferencie svoj senzor HarvestLab, ktorý je vhodný presne na takéto meranie obsahu živín. HarvestLab je vybavený snímačom NIR, ktorý je schopný merať presné množstvo dusíka, fosforu a draslíka, aj v prípade, ak sú tieto hodnoty v materiály premenlivé. Tieto merania sú totiž vykonávané v reálnom čase. Následne je podľa týchto meraní a aplikačnej mapy automaticky upravovaná dávka hnojovice. Takto je zaistené, že plodina dostane exaktné množstvo organického hnojiva, presne podľa svojich potrieb. Zabraňuje sa prehnojeniu, či naopak nedostatočnému hnojeniu, čo má zároveň dopad na zníženie znečistenia vzduchu a vodných zdrojov. Vďaka tomu je možné výrazne znížiť používané množstvá priemyselných hnojív. V konečnom dôsledku z toho bude mať prospech aj životné prostredie, a pretože výroba priemyselných hnojív spotrebuje veľké množstvo energie a vytvára CO2.

See
See

Detail
Detail

See
See

Overall
Overall

Detail
Detail

Detail
Detail

Overall
Overall

Overall
Overall

Ochrana rastlín – čo dokáže John Deere dnes a čo chystá do budúcnosti

Prekrývaniu a aplikácii zbytočne vysokej dávky prípravkov na ochranu rastlín je možné taktiež predchádzať. Na záver dokázal John Deere opäť ponúknuť poľnohospodárom svoje technické riešenia i v tomto segmente postrekovačov. Ako je možné čo najefektívnejšie využiť pracovný záber stroja a ušetriť tak na chémii? Možností je hneď niekoľko, a to napríklad vybavenie stroja navigáciou a systémom AutoTrac, inteligentným riadením sekcií SectionControl a systémom John Deere’s ExactApply, ktorý sa stará o individuálne ovládanie dýz. Výrobca John Deere zároveň priznáva, že dochádza k nezadržateľnému rastu trendu cieleného ošetrovania rastlín, ktoré smeruje dokonca k individuálnemu ošetrovaniu plodín namiesto uniformného postreku celých pásov. Aplikácia špecifická pre dané miesto rozdeľuje parcely na zóny, s ktorými sa dá odlišne pracovať.

Drony, poprípade satelitné snímky môžu napomôcť pri meraní hustoty plodín a zistení rozšírenosti napadnutia škodcom, či chorobou, vďaka čomu je možné pristúpiť k následnej aplikácii potrebnej insekticídnej, či fungicídnej ochrany. Nová technológia See & Spray od spoločnosti John Deere je však ešte presnejšia. Systém pozostáva z vysokorýchlostných kamier a umelej inteligencie, ktoré rozoznávajú populáciu kultúrnych plodín. Dopĺňa ich systém See & Spray Select, ktorý dokáže identifikovať buriny a aplikovať herbicídy na konkrétne miesta – cielene.

Ďalším krokom bude v blízkej budúcnosti ešte pokročilejší systém See & Spray, ktorý dokáže rozlišovať medzi burinou a rastúcou plodinou. V tomto prípade sú ošetrované opäť len buriny, zatiaľ čo kultúrne plodiny ostávajú nedotknuté. Spomínaná technológia See & Spray je momentálne v štádiu vývoja pre aplikáciu v riadkových plodinách. Výrobca uvádza, že s novým systémom bude možné dosiahnuť úsporu až 90 % pesticídov.

Aj pre zástancov mechanického ničenia burín ponúka John Deere svoje riešenie. I v tomto prípade je možné využiť technológiu vysokorýchlostných kamier. Systém AutoTrac Implement Guidance poskytuje presnú kontrolu nad plečkou pri práci v medziriadkoch. Vysoká presnosť systému umožňuje traktorom jazdiť pri rýchlostiach až 16 km/h. Pre eko farmy prináša táto technológia veľké výhody z hľadiska efektivity. Podľa spoločnosti John Deere môžu z tohto riešenia, alebo z kombinácie mechanického ničenia s chemickou ochranou rastlín profitovať aj konvenčne hospodáriace podniky. Aj obyčajnou kombináciou týchto dvoch prístupov je možné výrazne znížiť náklady na ochranu rastlín a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia. Tieto technológie môžu pomôcť znížiť množstvo používaných hnojív, náklady na pohonné hmoty a pesticídy, či výrazne znížiť uhlíkovú stopu v poľnohospodárstve.

LADISLAV ZÁVODSKÝ – RNO.SK

FOTO-JOHN DEERE

Pridaj komentárĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this