fbpx

Silážne rezačky John Deere

Tak ako sme písali v predchádzajúcom článku, pri výrobe kvalitnej siláže je potrebné bezpodmienečne dodržať technologickú disciplínu, nakoľko ani kvalitné krmivá zberané v správnej senokosnej alebo silážnej zrelosti nie sú zárukou kvalitných konzervovaných krmív. Svoju nezastupiteľnú úlohu tu zohráva aj zberová technika, ktorá sa podstatnou mierou podieľa na kvalitatívnych ale aj ekonomických ukazovateľoch výroby siláže.

Vysoká výkonnosť a efektivita zberu

Pre zber plodín na výrobu siláže spoločnosť John Deere ponúka rezačky s typovým označením 8000 a 9000, s výkonom motora 380 – 970 koní. Obidva modelové rady sú identické, rozdiel je v šírke kanála pre tok materiálu a výkone motora.

John Deere 8000

Nové rezačky, ktoré začali prichádzať na trh v roku 2015, boli úplne prepracované, čo sa pozitívne prejavilo na kvalite a efektívnosti zberu. Priamočiara konštrukcia kanála pre tok materiálu ProStream, s pozvoľna klenutým oblúkom, poskytuje spoľahlivú a výkonnú dopravu materiálu bez ohľadu na zberanú plodinu. Kanál bol skonštruovaný z veľmi odolných komponentov, prináša nízke trenie, vysokú priechodnosť a vynikajúcu kvalitu rezania s majstrovskú efektivitou. Potvrdili to aj nezávislé testy rezačky John Deere 8200i s výkonom motora 430 koní (Profi 2/2016), kde spotreba paliva pri zbere kukurice na siláž s úrodou okolo 50 t/ha a 30 – 35 % sušine bola

menej ako 0,5 litra na tonu porezanej čerstvej hmoty. Výkonnosť uvedenej rezačky pri dĺžke rezanky 6 – 18 mm sa pohybovala na úrovni 154 – 169 t/hod. Z uvedeného vyplýva, že nové rezačky John Deere dosahujú výbornú výkonnosť, s čím je treba počítať pri zostavovaní strojovej linky. Správne zostavenie strojovej linky prináša výborné využitie strojov, kontinuitu výroby a optimalizuje náklady.

Kvalita a flexibilita rezu

Vkladanie hmoty zabezpečujú štyri vkladacie valce, ktoré sú synchronizované s vkladacou závitovkou zberača, čo zabezpečuje plynulý tok materiálu. Pri vkladaní valce kopírujú obvod rezacieho bubna, čím sú vytvorené ideálne podmienky pre kvalitné rezanie. V prípade, že režete nerovnomerný riadok, systém stláčania a tlmenia vkladacích valcov kompenzuje nerovnosti a zaisťuje rovnomerné vkladanie a konzistentnú dĺžku rezanky. Pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky, sú vkladacie valce vybavené veľmi spoľahlivým detektorom kovov a detektorom kameňov.

Vysoká pružnosť v dĺžke rezanky na rezačkách John Deere je prispôsobená pre potreby farmy s chovom dojníc, ale aj pre podniky ktoré prevádzkujú výrobu bioplynu. Rezací bubon s priemerom 680 mm má jedinečnú konštrukciu, ktorá prispieva k vyššej priechodnosti, nižšej potrebe príkonu a nižšej spotrebe paliva. V spolupráci s praxou boli vyvinuté rôzne rezacie bubny, ktoré môžu mať 40, 48, 56 alebo 64 nožov. Rôzny počet nožov na bubne ponúka maximálnu prispôsobivosť ohľadom dĺžky rezanky, pričom zber sa môže uskutočniť pomocou úplného, polovičného a trojštvrtinového nastavenia. Pri konfigurácii napr. 48 nožov sa základná dĺžka rezanky pohybuje v rozmedzí 6 – 22 mm s krokom 1 mm. Pri použití univerzálneho rezacieho bubna so 64 nožmi, môžeme v základe rezať na dĺžku 3 – 15 mm, pričom pri polovičnej sade nožov je možné dosiahnuť max. dĺžku až 30 mm.

Súvisle premenná dĺžka rezanky a prispôsobiteľný rezací bubon znamená dosiahnutie vysokej flexibility rezu z hľadiska obsahu sušiny ale aj použitia. Jedná sa o jedinečný systém John Deere, vďaka ktorému tento nožový bubon uspokojí potreby výrobcov bioplynu, chovateľov hospodárskych zvierat aj producentov mlieka. Dosahovaním správnej dĺžky rezanky sa zabezpečí optimálne zhutnenie a konzervácia.

Mini laboratórium HarvesLab 3000

HarvestLab 3000

Na meranie obsahu sušiny v plodinách, používajú rezačky John Deere zariadenie HarvestLab ™ 3000, ktoré okrem obsahu sušiny zaznamenáva aj základné zložky, ako sú N-látky, škrob, vlákninu a cukor priamo počas zberu. Pomocou snímača HarvestLab prebiehajú presné a spoľahlivé merania v reálnom čase, na základe ktorých sa automaticky vykonávajú úpravy nastavenia priamo na poli. Na základe takto nameraných údajov obsahu sušiny, systém HarvesLab aktivuje automatické nastavovanie dĺžky rezanky, bez potreby dodatočného externého vzorkovania. Týmto spôsobom máme istotu, že dĺžka rezanky bude vždy korešpondovať s obsahom sušiny pre vytvorenie čo najlepšieho produktu, a to všetko bez zásahu obsluhy.

Zariadenie HarvestLab využíva technológiu NIR blízku infračervenej spektroskopie, ktorá so záznamom viac ako 4000 hodnôt za sekundu, produkuje aktuálne a vysoko presné dáta. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v roku 2008, a od vtedy získalo niekoľko celosvetových ocenení a certifikáciu DLG pre analýzu sušiny v kukuričnej siláži so zanedbateľnými odchýlkami medzi 0,67 a 1,85 %.

Okrem toho systém HarvestLab umožňuje na základe sledovania zmien kvality a zberaného množstva krmiva v reálnom čase presne dávkovať aj konzervačné látky. Systém pre dávkovanie ADS Twin Line je plne integrovaný a nastavuje dávkovanie silážnych aditív v závislosti na získaných hodnotách. Dávkovacie trysky sú zásobované z jednej alebo dvoch rôznych nádrží a sú umiestnené v plniacej koncovke. Dve nádrže umožňujú súčasné alebo postupné pridávanie dvoch rôznych konzervantov, na základe požiadaviek zberanej plodiny.

HarvestLab ™ 3000 je mnohoúčelové zariadenie, kde jedným snímačom získavate tri zariadenia v jednom. Po skončení sezóny môžete zariadenie HarvesLab odmontovať z rezačky a použiť ako stacionárnu jednotku pre rozbor kvality siláže v rámci optimalizácie kŕmnej dávky. Po pripojení zariadenia HarvestLab k aplikátorom na hnojovicu získate možnosť presnej aplikácie množstva prvkov N/P/K na hektár, čím docielite konzistentnejší výsledok hnojenia v rámci presného poľnohospodárstva.

Získajme z poľa max. energetickú hodnotu

Kukurica je hlavným zdrojom energie a škrobu pri kŕmení mliečneho stáda. Aby kravy mohli využiť najvyšší možný podiel celkového škrobu, kukuričné zrná musia byť veľmi dobre pomiagané a následne strávené. Pomer spracovania kukuričných zŕn je možné vyhodnotiť na základe hodnoty CSPS (Corn Silage Processing Score). Hodnota CSPS je meranie prístupnosti celkového škrobu vyjadrený v percentách, pričom hodnota menšia ako 50 % sa považuje za neadekvátnu, hodnoty 50 % – 70 % za dobré a všetky hodnoty nad 70 % sú vynikajúce. Vyššia hodnota CSPS znamená, že z poľa získame maximálnu energetickú hodnotu.

Spoločnosť John Deere na rezačkách používa dva druhy miagačov zrna Premium KP ™a Xstream KP ™, pričom použitie závisí od výkonnosti rezačky. Obidve zariadenia pre spracovanie zrna dosahujú  hodnotu CSPS nad 70 % a sú určené k veľmi intenzívnemu použitiu. Produkujú konzistentne rozdrvené zrná, čím zaručujú ideálne výsledky bez ohľadu na dĺžku rezanky. Veľkou výhodou uvedených miagačov je to, že sú integrované do konštrukcie rezačky, čo značí, že ich pri zbere senáže netreba demontovať zo stroja.

Eliminujme stres pri zbere na minimum

Automatické navádzanie je dôležitá funkcia pri zbere vysokých veľkoobjemových krmív. Okrem plného využitia pracovného záberu eliminuje presahy a vynechavky, pracovná rýchlosť pri zbere je vyššia, odstraňuje stres spojený so zberom a v neposlednom rade šetri palivo.

Manuálny systém navádzania RowSense ™ pracuje na elektromechanickom princípe a bol exkluzívne skonštruovaný pre zber kukurice pomocou mechanických snímačov. Snímače kopírujú polohu rastlín v riadku a prostredníctvom získaného signálu ovládajú riadenie kolies. Systém je veľmi flexibilný a pracuje v riadkoch s rozstupom od 50 cm až do 85 cm.

Pre zlepšenie plnenia, zníženie strát a elimináciu stresu pri zbere plodín, spoločnosť John Deere na zberových rezačkách používa automatický systém plnenia prívesu Active Fill Control. Zariadenie využíva stereo kameru, ktorá automaticky riadi polohovanie odhadzovacej koncovky. Systém aktívne sleduje odvozové prostriedky jazdiace po stranách alebo vzadu a automaticky riadi stratégiu plnenia.

Vysoko efektívne motory a výborná trakcia

Srdcom každej rezačky je vždy motor. V modeloch 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600 a 9600 sú zabudované motory John Deere PowerTech™ s výkonom 380 – 625 koní, ktoré poskytujú veľký krútiaci moment, vysoký výkon a prvotriednu účinnosť. Modely 9700, 9800 a 9900 sú vybavené vysoko efektívnym motorom Liebherr V12, ktorý dokáže stroju dodať výkon až 970 koní. Motory sú uložené pozdĺžne, čím dochádza k ideálnemu rozloženiu hmotnosti. Okrem toho takáto konfigurácia má pozitívny vplyv na veľmi účinné chladenie s minimálnymi nárokmi na veľkosť chladiča a výkon ventilátora, a nezanedbateľnou výhodou je aj pohodlný prístup pre servis. Chladiaci vzduch prechádza cez kanály za kabínou a je vedený pozdĺž strán motora k vývodom na zadnej strane a na bokoch stroja, čo ma priaznivý vplyv na odvod tepla.

Pohon jednotlivých zariadení rezačky je riešený cez uhlovú prevodovku mechanicky a hydraulicky. Takáto osvedčená koncepcia pohonu je vysoko efektívna a veľmi spoľahlivá, čo môžu potvrdiť aj užívatelia týchto strojov.

Zberové rezačky John Deere poskytujú výbornú trakciu a nadštandardnú kontrolu vo všetkých jazdných podmienkach. K dispozícii je 3. stupňová hydrostatická prevodovka s elektrickým radením, alebo automatická prevodovka ProDrive.  Voľba závisí od rozsahu a podmienok použitia. Pre maximálnu účinnosť na všetkých terénoch je dokonalou odpoveďou prevodovka ProDrive, s ktorou nepotrebujete radiť na svahoch alebo na úvrati. Prevodovka s plynule meniteľným prevodom automaticky radí prevodové stupne, zatiaľ čo vy pokračujete v zbere. Zvýšený krútiaci moment a manuálna uzávierka diferenciálu zabezpečujú špičkový výkon aj v náročných podmienkach. Naviac, ak niektoré z kolies rezačky s pohonom 4×4 stratí trakciu, bude hydraulický tok automaticky presmerovaný ku kolesám, ktoré sú stále v zábere, čo vám pomôže bez problémov zvládnuť aj tie najťažšie podmienky.

Okrem toho obidve prevodovky majú systém riadenia otáčok motora pri doprave po ceste, ktorý pri znížených otáčkach dokáže udržať max. pojazdovú rýchlosť.

Zberacie adptéry

Výkonnosť rezania začína zberacím adaptérom.  To je dôvod, prečo rezačky John Deere používajú len tie najlepšie zberacie adaptéry navrhnuté pre vysoký výkon, skvelú efektivitu a absolútnu spoľahlivosť.

Pri zberacích adaptéroch pokosenej hmoty PickUp sa používa variabilný pohon, ktorý synchronizuje rýchlosť vkladacej závitovky s vkladacími valcomi, s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu rezania a konštantný tok materiálu pre optimalizáciu priechodnosti. Okrem toho, rezačka môže byť vybavená systémom s dvojitým pohonom zberača. Uvedený systém na základe pojazdovej rýchlosti upravuje rýchlosť zberača, čím dosiahneme bezproblémový zber pri maximálnom výkone.

Žacie adaptéry pre zber kukurice z produkcie spoločnosti Kemper s označením 300 plus a 400 plus,

sú známe na celom svete svojou veľkou kapacitou, spoľahlivosťou

Žacie adaptéry pre zber kukurice z produkcie spoločnosti Kemper s označením 300 plus a 400 plus, sú známe na celom svete svojou veľkou kapacitou, spoľahlivosťou a nenáročnosťou na údržbu. Pracovný záber je 4,5 / 6,0 / 7,5 a 9,0 m. Adaptéry s označením 300 plus používajú malé rezacie bubny a sú vhodné na spracovanie krátkych a stredne dlhých plodín.

Ak potrebujete zbierať vysoké porasty alebo veľké množstvo kukurice, sú pre vás najlepšou voľbou adaptéry s označením 400 plus. Adaptéry používajú konštrukciu s veľkými bubnami, ktoré znižujú riziko zablokovania a dosahujú vyšší výkon v extrémnych podmienkach.

Inteligentné nástroje v praxi

Spoločnosť John Deere používa vo svojich rezačkách jedinečný telematický modul JDLink ™, ktorý umožňuje prepojenie medzi vami, vaším strojom a vašou kanceláriou. Systém umožňuje lokalizáciu stroja, sledovanie nastavenia, výkonnosti, spotreby paliva a využitie stroja. Na základe uvedených údajov mate možnosť optimalizovať používanie stroja pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti.

Okrem toho rezačka zbiera dáta ohľadom zberanej plodiny (napríklad úroda, sušina, vláknina, škrob a ostatné zložky) a prostredníctvom prevádzkového centra na web stránke MyJohnDeere.com vám umožňuje vytvárať napr. úrodové mapy.  Vďaka tomu získavate detailný prehľad o zberaných produktoch a poliach, ktoré do budúcna vám budú slúžiť ako účinný nástroj napr. pre variabilné hnojenie v rámci presného hospodárenia. Vo všetkých ohľadoch ide o premenu dát na cenné agronomické poznatky a o to, ako využiť inteligentné nástroje pre prijatie úspešných rozhodnutí a dosiahnutie väčšej ziskovosti. Prevádzkové centrum John Deere v podstate znamená, že si údaje o podniku nosíte so sebou vo vrecku, preto že všetky dáta sa automaticky odosielajú na účet v prevádzkovom centre, ktoré si kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet máte možnosť pozrieť.


[hubspot portal=”9334436″ id=”a18116e6-b0bb-4dba-9cb4-fe6e371d1579″ type=”form”]

Pridaj komentárĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this