Agroservis preškolil rekordný počet obslúh

Počas piatich dní viac ako 1 300 zúčastnených. I takáto je bilancia najväčšieho školenia obslúh poľnohospodárskej techniky, aké sme doteraz na Slovensku mali. Kto iný by sa mohol o takúto veľkú akciu postarať, ako najväčší predajca techniky na našom území, spoločnosť Agroservis.

Vývoj techniky nezastavíme, a tak je to správne. Presnejšie a efektívnejšie systémy sú budúcnosťou a zrejme jedinou cestou, ako v budúcnosti dokážeme nakŕmiť rastúcu populáciu ľudstva. Zároveň je tento vývoj hlavným dôvodom, prečo je žiaduce, aby boli obsluhy moderných strojov neustále preškolované a dostávali tak najnovšie informácie, ktoré im napomôžu v čo najefektívnejšom využívaní strojových súprav. Práve k preškolovaniu obslúh pristúpila ako jedna z prvých firiem na Slovensku aj spoločnosť Agroservis. Ako uviedol jej zástupca, Ing. Peter Mihaľ, so školeniami obslúh začínali zamestnanci firmy v roku 1997. „Hlavným dôvodom, prečo preškolujeme obsluhy už viac, ako dvadsať rokov je fakt, že chceme aby sa traktoristi stali profesionálmi, ktorí dokážu veľmi efektívne využívať ten svoj stroj“. V minulosti podľa jeho slov cestovali zamestnanci firmy od februára do apríla po celom Slovensku, kde pre svojich zákazníkov robili viacero menších školení. Z priestorového a časového hľadiska sa však jednalo o veľmi náročný spôsob školenia. Takéto veľké školenie tak firma Agroservis zorganizovala vôbec po prvýkrát. Účastníci školenia boli rozdelení do štyroch skupín, ktoré rotovali po jednotlivých stanovištiach, kde sa dozvedeli viac o tom, ako zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť strojov, znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť výkonnosť strojovej súpravy a zároveň sa dozvedieť niečo viac o službách, ktoré firma Agroservis ponúka v spolupráci s výrobcom John Deere.

Ako zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť?

Na prvom stanovišti sa účastníci dozvedeli viac o tom, ako správne vykonávať predsezónnu prípravu svojich strojov a ako sa čo najlepšie starať o svoj traktor. Niektoré úkony vykonáva servis, ale denná údržba ostáva na obsluhe stroja. Podľa zástupcov spoločnosti je dôležité najmä sledovanie a dodržiavanie údržbových intervalov, kontrola a výmena olejov či iných prevádzkových kvapalín, kalibrácia prevodovky, zohrievanie hydrauliky, a správne pripojenie závesného náradia.

Zníženie prevádzkových nákladov

Na druhom stanovišti sa zástupcovia spoločnosti venovali téme znižovania prevádzkových nákladov, ktorá zahŕňa optimalizáciu strojovej súpravy, správnu agregáciu traktora, doťaženie stroja, hustenie pneumatík, ale i spôsob jazdy. Podľa zástupcov spoločnosti môžeme agregáciou ovplyvniť viacero parametrov stroja? „Pri práci je dôležité správne rozloženie hmotnosti stroja a jeho doťaženie v závislosti na agregovanom náradí. Doťaženie traktora veľmi úzko súvisí s hustotou výkonu, ktorá podľa druhu práce sa pohybuje v rozmedzí 35 – 55 kg/hp. Správne doťaženie nápravy ovplyvňuje aj výsledný preklz kolies. Vo väčšine prípadov by mala byť hmotnosť traktora rozložená v pomere 60:40 v prospech zadnej nápravy. Pri práci s neseným náradím by mala byť hmotnosť rozložená v pomere 55:45. Preklz by tak nemal byť ani príliš vysoký, ale na druhej strane ani nulový. Samozrejmosťou je podľa zástupcov spoločnosti i kontrola tlaku, a to najmä pri práci s kultivačnými kolesami, ktoré dokážu utláčať pôdu až do hĺbky 50 cm. Jednoduchou úpravou tlaku môžeme dostať preklz kolies na ideálnu úroveň (10-12 %) a zároveň týmto krokom znížiť aj spotrebu paliva o niekoľko litrov.  Pri použití dvojmontáži by mali byť pneumatiky podhustené, pričom vonkajšie pneumatiky pri rovnakom dezéne by mali mať o 2% nižší tlak, ako pneumatiky vnútorné “ uviedli počas svojej prednášky prednášajúci.

Na zníženie prevádzkových nákladov traktora vplýva podľa zástupcov spoločnosti Agroservis aj spojenie náradia s traktorom. Spodné ramená by mali podľa školiacich pracovníkov smerovať smerom do osi traktora, čo zabezpečí stabilitu súpravy. Poloha ramien hydrauliky ale aj tretieho bodu by mala byť na takej úrovni, aby výsledok pôsobiacich síl sa stretával v osi prednej nápravy traktora.

Zvýšenie výkonnosti strojov

Na treťom stanovišti školiaci pojednávali o zvýšení výkonnosti strojových súprav. Moderné technológie výrobcu John Deere dokážu naplno využiť zákazníci jedine vďaka spoločnosti Agroservis. Zástupca výrobcu na Slovensku tak predostrel účastníkom školenia, ako čo najefektívnejšie využiť stroje John Deere pomocou návádzania AutoTrac, rôznych terminálov, ovládania sekcií, či systému automatického otáčania na úvrati ITec Pro. „Zvýšenie výkonnosti spočíva vo využívaní všetkých dostupných inteligentných technológií. Tieto technológie vieme rozdeliť do troch základných skupín – navigácia, telematika a dokumentácia“, uviedli prednášajúci na stanovišti číslo dva. Jedným z najdôležitejších a najviac využívaných systémov poľnohospodárstva súčasnosti je navádzanie. John Deere dal svojej navigácii označenie AutoTrac. Účastníci školenia mali možnosť zistiť, čo všetko vplýva na presnosť navigačného systému traktora. Nové technológie síce prinášajú neustály posun i týmto smerom, avšak zástupcovia spoločnosti zdôrazňujú, že presnosť systémov záleží aj od nastavenia traktora a agregovaného náradia. Pre správnu funkčnosť navádzania je potrebné do systému zapísať polohu náradia, ako aj vzdialenosť antény a jej polohu vzhľadom na pevnú nápravu traktora. Vďaka inteligentným systémom od spoločnosti John Deere sa obsluhám, ako aj riadiacim pracovníkom dostávajú do rúk informácie o tom, čo presne ten ktorý stroj robí a dokonca i parametre jednotlivých operácií (rýchlosť sejby, jej hĺbka a dávka).

Proaktívny servis

Posledné stanovište školenia obslúh spoločnosti Agroservis bolo venované proaktívnemu servisu strojov. Zástupcovia spoločnosti ozrejmili účastníkom školenia pojmy, ako PowerGard – kompletný plán údržby, ExpertCheck – pravidelná prehliadka strojov, FarmSight – servisná starostlivosť, či JDLink – pripojená podpora. „Firma Agroservis v spolupráci s výrobcom John Deere za posledné obdobie značne rozšírila svoje služby najmä čo sa týka servisu. Technika je síce zložitejšia, ale veľa vecí dokážeme i sami ovplyvniť, čomu napomáha aj proaktívny servis, údržba a služby od výrobcu John Deere,“ uviedli prednášajúci zo spoločnosti Agroservis. Súčasťou pravidelnej údržby strojov PowerGard nie je podľa zástupcov spoločnosti len výmena filtrov, olejov a kontrola mazacích bodov, ale napríklad aj výmena náhradných dielov. Údržbový plán PowerGard je vždy vypracovaný na určitý počet motohodín, pričom zahŕňa spotrebný materiál, cestovné náklady a taktiež prácu servisných technikov. Je presne vytvorený pre daný stroj podľa jeho špecifikácie už vtedy, ako vychádza z fabriky. Pri každom servisnom intervale je jasne definované, aký dlhý čas strávi servisný technik pri vykonávaní tejto údržby, čo je z pohľadu napr. plánovania prác pre poľnohospodára veľmi dôležité.

LADISLAV ZÁVODSKÝĎalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať