window.alert("Aplikácia bola reštartovaná. Prosím, opakujte akciu.");parent.top.location.reload(true);